بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که در ماداگاسکار دویست و پنجاه نوع مختلف قورباغه وجود دارد، که درضمن پژوهشگران مدعی هستند که همان اندازه نیز قورباغه هایی وجود دارد که هنوز ناشناخته هستند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که به زودی کنترلهایی به بازار ارائه خواهد شد که کوکی هستند و بدون باتری کار میکنند، با یک بار کوک کردن این نوع کنترلها، تا هفت روز بدون هیچ مشکلی کار میکنند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که شما میتوانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید رویاهایی مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را میدانستید از آنچه قادر به انجامش بودید متعجب میشدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که مهندسین در نظر دارند تونل زیرآبی بین لندن و نیویورک احداث کنند که مسافرت بین این دو شهر در کمتر از یک ساعت انجام بگیرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که اگر تار عنکبوت به اندازه ی مغز یک مداد به هم تنیده شود میتواند سنگینی یک هواپیمای بزرگ بوینگ را تحمل کند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که مساحت خلیج فارس تقریبا برابر با مساحت استان کرمان است، خلیج فارس هشت هزار کیلومتر مربع بیشتر است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که در هر ثانیه خورشید پانصد و چهل میلیون تن هیدروژن را به چهارصد و نود و پنج میلیون تن هلیم تبدیل میکند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران میکنند خود به کسی برای مراقبت نیاز دارند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که کرم حلقوی ۱۲ روز زندگی می کند و سگ ماهی دریاچه بیش از ۱۵۰ سال عمر دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که مهمترین عامل افزایش طول عمر، داشتن تناسب اندام بهمراه وزنی مناسب است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که ۲۲۵ میلیون سال طول میکشد که کهکشن راه شیری یکبار دور خود بچرخد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که یک بار پلک بزنید ،عقرب همین اندازه زمان نیاز دارد تا دشمنش را نیش بزند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که کسانی که قرمز میپوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که قد فضانوردان هنگامی که در فضا هستند ۵ تا ۷ سانتی متر بلندتر می گردد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که برای تولید هر ۱۰۰۰ کیلوگرم کاغذ جدید باید ۱۵ درخت جنگلی قطع شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که انسان در طی طول عمرش دهانش سی هزار لیتر بزاق ترشع میکند؟

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس نکات مفید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که در ماداگاسکار دویست و پنجاه نوع مختلف قورباغه وجود دارد، که درضمن پژوهشگران مدعی هستند که همان اندازه نیز قورباغه هایی وجود دارد که هنوز ناشناخته هستند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که به زودی کنترلهایی به بازار ارائه خواهد شد که کوکی هستند و بدون باتری کار میکنند، با یک بار کوک کردن این نوع کنترلها، تا هفت روز بدون هیچ مشکلی کار میکنند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که شما میتوانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید رویاهایی مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را میدانستید از آنچه قادر به انجامش بودید متعجب میشدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که مهندسین در نظر دارند تونل زیرآبی بین لندن و نیویورک احداث کنند که مسافرت بین این دو شهر در کمتر از یک ساعت انجام بگیرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که اگر تار عنکبوت به اندازه ی مغز یک مداد به هم تنیده شود میتواند سنگینی یک هواپیمای بزرگ بوینگ را تحمل کند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که مساحت خلیج فارس تقریبا برابر با مساحت استان کرمان است، خلیج فارس هشت هزار کیلومتر مربع بیشتر است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که در هر ثانیه خورشید پانصد و چهل میلیون تن هیدروژن را به چهارصد و نود و پنج میلیون تن هلیم تبدیل میکند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که آنهایی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران میکنند خود به کسی برای مراقبت نیاز دارند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که کرم حلقوی ۱۲ روز زندگی می کند و سگ ماهی دریاچه بیش از ۱۵۰ سال عمر دارد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که مهمترین عامل افزایش طول عمر، داشتن تناسب اندام بهمراه وزنی مناسب است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که ۲۲۵ میلیون سال طول میکشد که کهکشن راه شیری یکبار دور خود بچرخد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که یک بار پلک بزنید ،عقرب همین اندازه زمان نیاز دارد تا دشمنش را نیش بزند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که کسانی که قرمز میپوشند از اعتماد بیشتری نسبت به خود بر خوردارند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که قد فضانوردان هنگامی که در فضا هستند ۵ تا ۷ سانتی متر بلندتر می گردد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که برای تولید هر ۱۰۰۰ کیلوگرم کاغذ جدید باید ۱۵ درخت جنگلی قطع شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا میدانستید که انسان در طی طول عمرش دهانش سی هزار لیتر بزاق ترشع میکند؟