بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هنگامی احساس خوشبختی و موفقیت می کنید که کارتان را دوست داشته باشید  و آن را به خوبی انجام می دهید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین و کارآمدترین انسانها کسانی هستند که کاری را انجام می دهند که احساس می کنند واقعا تغییری در دنیا ایجاد می کند . آیا شما هم همین طور هستید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رویاهای خود را بساز یا رویاهای کسی که تو را استخدام کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هدف رویایی است که دارای مهلت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر همین فردا یک میلیارد دلار به شما بدهند ، آیا حاضرید باز هم کار فعلی تان را ادامه دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم انداز بدون عمل، جز افکار پوچ نیست. عمل بدون چشم انداز، کابوسی بیش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن ذهن انعطاف پذیر کلید مدیریت زمان و استفاده بهتر از وقت است . آیا وقتی در موردی تغییر عقیده می دهید به راحتی می توانید به آن اعتراف کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام تحولات سریع خواهید دید 70% از تصمیم گیری های شما اشتباه از کار در می آید . پذیرش این واقعیت یکی از عوامل کلیدی صرفه جویی در وقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانستن کافی نیست، باید عمل کرد. خواستن کافی نیست، باید اقدام نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از عوامل مهم اتلاف وقت ادامه دادن به ارتباط با افرادی است که با شما و اهدافتان هماهنگی لازم را ندارند . اگر همین امروز روابط فعلی تان قطع شود آیا حاضرید دوباره آنها را از سر بگیرید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اولین قرار ملاقات روز را صبح زود بگذارید . زود از خواب بلند شوید، زود از خانه بیرون بروید و مشغول کار شوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس آنقدر عمر نمی کند که بتواند از صفر شروع کند و بتواند همه چیزهایی را که نیاز دارد هم یاد بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند انسانی را که نگرش درستی نسبت به راه رسیدن به هدف خود دارد را از دستیابی به ان هدف باز دارد و  هیچ چیز بر روی زمین نمی تواند انسانی را که نگرش ذهنی اشتباه دارد، کمک نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی زنان و مردان موفق ، ابتدا رویا هایی در سر می پرورانند . آنان آینده ی خود را از هر لحاظ تجسم می کنند و سپس بی وقفه برای رسیدن به آن هدف یا چشم انداز دور  تلاش می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش نیاز ضروری موفقیت، توانایی عادت کردن به عجله نکردن برای خشنودی در کوتاه مدت به قصد لذت بردن از  خوشی های ماندگار تر در بلند مدت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت واقعی توانایی های شما ،سطح انگیزه تان است . اگر اشتیاق وانگیزه ی شما سیر نشود ،هیچ دست نیافتنی برایتان وجود نخواهد داشت.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هنگامی احساس خوشبختی و موفقیت می کنید که کارتان را دوست داشته باشید  و آن را به خوبی انجام می دهید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترین و کارآمدترین انسانها کسانی هستند که کاری را انجام می دهند که احساس می کنند واقعا تغییری در دنیا ایجاد می کند . آیا شما هم همین طور هستید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رویاهای خود را بساز یا رویاهای کسی که تو را استخدام کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هدف رویایی است که دارای مهلت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر همین فردا یک میلیارد دلار به شما بدهند ، آیا حاضرید باز هم کار فعلی تان را ادامه دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم انداز بدون عمل، جز افکار پوچ نیست. عمل بدون چشم انداز، کابوسی بیش نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن ذهن انعطاف پذیر کلید مدیریت زمان و استفاده بهتر از وقت است . آیا وقتی در موردی تغییر عقیده می دهید به راحتی می توانید به آن اعتراف کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگام تحولات سریع خواهید دید 70% از تصمیم گیری های شما اشتباه از کار در می آید . پذیرش این واقعیت یکی از عوامل کلیدی صرفه جویی در وقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دانستن کافی نیست، باید عمل کرد. خواستن کافی نیست، باید اقدام نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از عوامل مهم اتلاف وقت ادامه دادن به ارتباط با افرادی است که با شما و اهدافتان هماهنگی لازم را ندارند . اگر همین امروز روابط فعلی تان قطع شود آیا حاضرید دوباره آنها را از سر بگیرید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اولین قرار ملاقات روز را صبح زود بگذارید . زود از خواب بلند شوید، زود از خانه بیرون بروید و مشغول کار شوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس آنقدر عمر نمی کند که بتواند از صفر شروع کند و بتواند همه چیزهایی را که نیاز دارد هم یاد بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمی تواند انسانی را که نگرش درستی نسبت به راه رسیدن به هدف خود دارد را از دستیابی به ان هدف باز دارد و  هیچ چیز بر روی زمین نمی تواند انسانی را که نگرش ذهنی اشتباه دارد، کمک نماید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی زنان و مردان موفق ، ابتدا رویا هایی در سر می پرورانند . آنان آینده ی خود را از هر لحاظ تجسم می کنند و سپس بی وقفه برای رسیدن به آن هدف یا چشم انداز دور  تلاش می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش نیاز ضروری موفقیت، توانایی عادت کردن به عجله نکردن برای خشنودی در کوتاه مدت به قصد لذت بردن از  خوشی های ماندگار تر در بلند مدت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها محدودیت واقعی توانایی های شما ،سطح انگیزه تان است . اگر اشتیاق وانگیزه ی شما سیر نشود ،هیچ دست نیافتنی برایتان وجود نخواهد داشت.