بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 در مورد هر تصمیمی که می گیرید احتمال بدهید که ممکن است شکست هم بخورید . پس پیش بینی کنید  که در این صورت چه خواهید کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه ندهید دیگران کاری را که به آنها واگذار کرده اید  دوباره به خودتان محول کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به جای انجام کارهای مختلف می توانید با واگذار کردن کارها به طور شفاف به دیگران و کنترل چگونگی انجام آنها بازده کار را چند برابر کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختصاص دادن وقت خود به دیگران به منظور آموزش چگونگی انجام کارهایتان یکی از عوامل مهم صرفه جویی در وقت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می تواند کاری را با کیفیتی معادل 70% کیفیت کار شما انجام دهد کار را به او بسپارید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروشندگان به طور متوسط حدود 20% از وقتشان را با مشتری سروکار دارند.یعنی روزانه تقریبا یک ساعت و نیم کار مفید انجام می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروشندگان فقط هنگامی واقعا مشغول انجام کار هستند که در مدت زمان معقولی با شخصی سرو کار دارند که قادر و مایل به خرید است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به عنوان یک فروشنده ، مرتبا از خود بپرسید : فروش بعدی من به کدام فرد  یا موسسه خواهد بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در فروش کالا مستقیما بستگی به این دارد که تا چه حد قادر هستید  با خریداران  جدید ارتباط بر قرار کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کار اصلی یک فروشنده جست و جو ، عرضه و پی گیری است . سایر کارها جنبه فرعی دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 80% از وقت خود  را به جست و جو و عرضه اختصاص دهید و فقط 20% از وقتتان را صرف پی گیری کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مرتبا از خود بپرسید : آیا کاری که هم اکنون انجام می دهم به یک معامله منتهی می شود؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 رسیدن به اهداف فروش و در آمد مطلوب منوط به انجام فعالیت هایی است که برای رسیدن به آنها ضروری است. پس روی این فعالیت ها متمرکز شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم آنست كه هرگزازپرسش بازنايستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرشكست خوردم تاراه شكست دادن راآموختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه وقت کمتری را از دست بدهید ، قبل از حرکت به نقاط مختلف ، فاصله و مسیر هر یک را مشخص کنید و پس از برنامه ریزی حرکت کنید .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 در مورد هر تصمیمی که می گیرید احتمال بدهید که ممکن است شکست هم بخورید . پس پیش بینی کنید  که در این صورت چه خواهید کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه ندهید دیگران کاری را که به آنها واگذار کرده اید  دوباره به خودتان محول کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به جای انجام کارهای مختلف می توانید با واگذار کردن کارها به طور شفاف به دیگران و کنترل چگونگی انجام آنها بازده کار را چند برابر کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختصاص دادن وقت خود به دیگران به منظور آموزش چگونگی انجام کارهایتان یکی از عوامل مهم صرفه جویی در وقت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی می تواند کاری را با کیفیتی معادل 70% کیفیت کار شما انجام دهد کار را به او بسپارید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروشندگان به طور متوسط حدود 20% از وقتشان را با مشتری سروکار دارند.یعنی روزانه تقریبا یک ساعت و نیم کار مفید انجام می دهند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروشندگان فقط هنگامی واقعا مشغول انجام کار هستند که در مدت زمان معقولی با شخصی سرو کار دارند که قادر و مایل به خرید است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به عنوان یک فروشنده ، مرتبا از خود بپرسید : فروش بعدی من به کدام فرد  یا موسسه خواهد بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در فروش کالا مستقیما بستگی به این دارد که تا چه حد قادر هستید  با خریداران  جدید ارتباط بر قرار کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کار اصلی یک فروشنده جست و جو ، عرضه و پی گیری است . سایر کارها جنبه فرعی دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 80% از وقت خود  را به جست و جو و عرضه اختصاص دهید و فقط 20% از وقتتان را صرف پی گیری کنید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مرتبا از خود بپرسید : آیا کاری که هم اکنون انجام می دهم به یک معامله منتهی می شود؟ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 رسیدن به اهداف فروش و در آمد مطلوب منوط به انجام فعالیت هایی است که برای رسیدن به آنها ضروری است. پس روی این فعالیت ها متمرکز شوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم آنست كه هرگزازپرسش بازنايستيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرشكست خوردم تاراه شكست دادن راآموختم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه وقت کمتری را از دست بدهید ، قبل از حرکت به نقاط مختلف ، فاصله و مسیر هر یک را مشخص کنید و پس از برنامه ریزی حرکت کنید .