بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي و موفقيت امروز نتيجه‌ي تلاش و كوشش ديروز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودتان را براي آينده آماده نسازيد، به زودي متوجه خواهيد شدكه مديري متعلق به گذشته هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزكاري كه امروز قادر هستيد آن را انجام دهيد به فردا مگذاريد زيرا، امروز همان فردايي است كه منتظرش هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ما نداشتن امکانات نیست ، نشناختن امکانات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان برخورد با بحران وقتی است که هنوز بروز نکرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برندگان به آنچه می توانند بکنند می اندیشند و بازندگان به آنچه نمی توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر برنامه ای از برنامه نداشتن بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایده ها سرمایه هایی هستند که در دست اشخاص مستعد،به سود دهی می رسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست بدون اصول ،لذت بدون وجدان،علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق انسان را به نابودی خواهد کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ناظران و شاهدان بی تفاوت از عوارض مرگ اخلاق در سازمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستجوی هدفی برتر،در نهایت به رشد فردی،کمال شغلی و موفقیت در زندگی خواهد انجامید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا در اختيار كساني است كه آگاهي دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا همت بلند نباشد هیچ تصمیمی اجرا نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پیش از پرداختن به حل مشکل علت هایی را که ممکن است باعث ایجاد آن شده باشند مشخص کنید ."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کیفیت  راه حلی که برای حل یک مشکل انتخاب می کنید با تعداد راه حل هایی که در نظر می گیرید رابطه مستقیم دارد .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي و موفقيت امروز نتيجه‌ي تلاش و كوشش ديروز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خودتان را براي آينده آماده نسازيد، به زودي متوجه خواهيد شدكه مديري متعلق به گذشته هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگزكاري كه امروز قادر هستيد آن را انجام دهيد به فردا مگذاريد زيرا، امروز همان فردايي است كه منتظرش هستيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل ما نداشتن امکانات نیست ، نشناختن امکانات است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان برخورد با بحران وقتی است که هنوز بروز نکرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برندگان به آنچه می توانند بکنند می اندیشند و بازندگان به آنچه نمی توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر برنامه ای از برنامه نداشتن بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایده ها سرمایه هایی هستند که در دست اشخاص مستعد،به سود دهی می رسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست بدون اصول ،لذت بدون وجدان،علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق انسان را به نابودی خواهد کشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ناظران و شاهدان بی تفاوت از عوارض مرگ اخلاق در سازمان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جستجوی هدفی برتر،در نهایت به رشد فردی،کمال شغلی و موفقیت در زندگی خواهد انجامید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا در اختيار كساني است كه آگاهي دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا همت بلند نباشد هیچ تصمیمی اجرا نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 پیش از پرداختن به حل مشکل علت هایی را که ممکن است باعث ایجاد آن شده باشند مشخص کنید ."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کیفیت  راه حلی که برای حل یک مشکل انتخاب می کنید با تعداد راه حل هایی که در نظر می گیرید رابطه مستقیم دارد .