بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اگر زیاد پول درآوریم موفقیم. پول یکی از نتایج موفقیت است، اما ضامن آن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خیلی شانس بیاوریم تا موفق شویم. بله، کمی باید شانس آورد اما بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمک بگیریم، این دیگر موفقیت نیست. موفقیت به ندرت در تنهایی رخ می‌دهد. آن‌هایی را که به موفق شدن تو کمک می‌کنند، شناسایی کن. تعدادشان کم نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فقط اگر قواعد خاصی را اجرا کنیم موفق می‌شویم. چه کسی قواعد را به وجود می‌آورد؟ موقعیت‌ها متفاوتند. گاهی لازم است از قواعد خاصی پیروی کنیم و گاهی نیز باید قواعد ساخته خودمان را بکار بندیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای موفق شدن باید 60 (70، 80، 90 و...) ساعت در هفته کار کرد.  موفقیت به «زیاد» انجام دادن کاری ربط ندارد، بلکه بیشتر به «درست» انجام دادن آن ربط دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق اشتباه نمی‌کنند. آن‌ها هم مثل ما اشتباه می‌کنند فقط اشتباهشان را تکرار نمی‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بعضی از مردم به خاطر گذشته‌شان، تحصیلاتشان و... موفق نیستند.  هیچ کس نمی‌تواند موفق باشد مگر بخواهد و سپس برای بدست آوردنش بکوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر پیشرفتی در زندگی با یک ایده شروع می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه به جايي پُر از ريسك و خطر وارد مي‌شويد، به دقت، همه‌ي جوانب كار را در نظر مي‌گيريد؛ پس به راستي، ديگر ريسكي در كار نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رؤياها، در بيشتر موارد، انسان‌ساز هستند. آنها منش، كار و حتي سرنوشت انسان را مهار مي‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان مناسب براي انجام كاري، هنگامي‌ست كه هيچ‌كس آن كار را نمي‌كند، يا كسان ديگر هنوز آغاز نكرده‌اند و يا از انجام آن بازايستاده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گمان مي‌كنيد كه نمي‌توانيد كاري را انجام دهيد، اگر گمان مي‌كنيد كه شايستگي‌‌هاي انجام كاري را نداريد، پس بدانيد كه هرگز نمي‌توانيد كار مهمي انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي گريز از پشيماني، فقط يك راه وجود دارد و آن، نهايت تلاش در هر كاري‌ست كه انجام مي‌دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت‌هاي بالقوه، نامحدود هستند، ولي شما بدون كار سخت نمي‌توانيد آنها را ببينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نااميدي و شكست حتي در نوآورانه‌ترين كارها به وجود مي‌آيد، ولي مهم اين است كه اراده كنيد و پايان كار خود را در نظر بياوريد، مهم نيست آن كار چه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكانات در هر حيطه‌ي كاري، پنهان هستند و اين شما هستيد كه بايد آنها را كشف كنيد.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط اگر زیاد پول درآوریم موفقیم. پول یکی از نتایج موفقیت است، اما ضامن آن نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خیلی شانس بیاوریم تا موفق شویم. بله، کمی باید شانس آورد اما بیشتر به کار سخت، دانش و جدیت احتیاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کمک بگیریم، این دیگر موفقیت نیست. موفقیت به ندرت در تنهایی رخ می‌دهد. آن‌هایی را که به موفق شدن تو کمک می‌کنند، شناسایی کن. تعدادشان کم نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 فقط اگر قواعد خاصی را اجرا کنیم موفق می‌شویم. چه کسی قواعد را به وجود می‌آورد؟ موقعیت‌ها متفاوتند. گاهی لازم است از قواعد خاصی پیروی کنیم و گاهی نیز باید قواعد ساخته خودمان را بکار بندیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای موفق شدن باید 60 (70، 80، 90 و...) ساعت در هفته کار کرد.  موفقیت به «زیاد» انجام دادن کاری ربط ندارد، بلکه بیشتر به «درست» انجام دادن آن ربط دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق اشتباه نمی‌کنند. آن‌ها هم مثل ما اشتباه می‌کنند فقط اشتباهشان را تکرار نمی‌کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بعضی از مردم به خاطر گذشته‌شان، تحصیلاتشان و... موفق نیستند.  هیچ کس نمی‌تواند موفق باشد مگر بخواهد و سپس برای بدست آوردنش بکوشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر پیشرفتی در زندگی با یک ایده شروع می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه به جايي پُر از ريسك و خطر وارد مي‌شويد، به دقت، همه‌ي جوانب كار را در نظر مي‌گيريد؛ پس به راستي، ديگر ريسكي در كار نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رؤياها، در بيشتر موارد، انسان‌ساز هستند. آنها منش، كار و حتي سرنوشت انسان را مهار مي‌كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان مناسب براي انجام كاري، هنگامي‌ست كه هيچ‌كس آن كار را نمي‌كند، يا كسان ديگر هنوز آغاز نكرده‌اند و يا از انجام آن بازايستاده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گمان مي‌كنيد كه نمي‌توانيد كاري را انجام دهيد، اگر گمان مي‌كنيد كه شايستگي‌‌هاي انجام كاري را نداريد، پس بدانيد كه هرگز نمي‌توانيد كار مهمي انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي گريز از پشيماني، فقط يك راه وجود دارد و آن، نهايت تلاش در هر كاري‌ست كه انجام مي‌دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت‌هاي بالقوه، نامحدود هستند، ولي شما بدون كار سخت نمي‌توانيد آنها را ببينيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نااميدي و شكست حتي در نوآورانه‌ترين كارها به وجود مي‌آيد، ولي مهم اين است كه اراده كنيد و پايان كار خود را در نظر بياوريد، مهم نيست آن كار چه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكانات در هر حيطه‌ي كاري، پنهان هستند و اين شما هستيد كه بايد آنها را كشف كنيد.