بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر افراد برای مرگ ناگهانی آماده ترند تا موفقیت ناگهانی. گیل فلان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است. کریستوفر مارلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد. برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید. برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است. لوسیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم. سرهنری دیوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید. برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید. آلبرت اینشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید. مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که ننمی دانند کاری که به آن دست زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند. توماس دوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم. هنری فورد

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر افراد برای مرگ ناگهانی آماده ترند تا موفقیت ناگهانی. گیل فلان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است. کریستوفر مارلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد. برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احسان منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید. برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت. موریس مترلینگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است. لوسیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم. سرهنری دیوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید. برایان تریسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید. آلبرت اینشتین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید. مارک تواین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که ننمی دانند کاری که به آن دست زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند. توماس دوار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم. هنری فورد