بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر كردن مي شود. آنجه از اين خطر كردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شكست است كه تعيين مي كند كه بياموزيم يا نه؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از افراد خوب موفقيت را مي بينند. براي من موفقيت با تكرار خطا و درون بيني آن بدست مي آيد. در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است  كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا پايه موفقيت است و وسيله اي است كه با آن مي توان به موفقيت رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم ؛ و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم ، بیشتر شانس می آورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است. مثل ایتالیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید. آنا پاولوفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید. آنتونی رابینز

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همة چيزي كه در اين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هفتصد بار اشتباه نكردم. من يك بار اشتباه نكردم من زماني موفق شدم كه هفتصد راهي را كه موفقيت آميز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهي را كه عمل نمي كرد حذف كردم راهي را پيدا كردم كه كار مي كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غرب دلبستگي ما به موفقيت باعث سست شدن ما در خطر كردن مي شود. آنجه از اين خطر كردن مي آموزيم به آن موفقيت مي ارزد. و اين ترس از شكست است كه تعيين مي كند كه بياموزيم يا نه؟ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از افراد خوب موفقيت را مي بينند. براي من موفقيت با تكرار خطا و درون بيني آن بدست مي آيد. در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است  كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا پايه موفقيت است و وسيله اي است كه با آن مي توان به موفقيت رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم ؛ و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم ، بیشتر شانس می آورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است. مثل ایتالیایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید. آنا پاولوفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است. آنتونی رابینز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید. آنتونی رابینز