بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس را هرگز از دست مده , تا آن زمان که باور کنی که توانایی , دلیلی داری که بکوشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس می کنی که دیگر تاب تحمل نداری , جادوی امید است که به تو نیروی ادامه راه می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس را هرگز از دست مده, تا آن زمان که باور کنی که توانایی , هرگز ریسمان امید را رها مکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که انسان را از پا در می آورد , رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست , بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد: رویا ها و آرزو های خود را به هدف تبدیل کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این موضوع را درک کنید و به آن ایمان بیاورید : انسان جلوه گاه اندیشه های خویش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش: هدفتان هر چه می خواهد باشد ; خود را در حالتی تصور کنید   که دارند به شما تبریک میگویند . این ایده عاقبت نتایج خود را به   بار خواهد آورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادات شما هر چه می خواهد باشد , درست یا غلط  عاقبت نتایج خود را به بار خواهد آورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اوج رنج ها چنین بگویید : پروردگارا می دانم که گره از کارم باز می کنی , تو را  شکرمی گویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانید غذای روح چیست ؟ اندیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپار: زندگی ما تجلی افکار وعقاید ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از شکست , دروازه های شکست را به روی ما باز می کند  به موفقیت ایمان داشته باشید , آنگاه شاهد موفقیت را در آغوش  خواهید کشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانید هر کسی نان قلبش را می خورد , یعنی چه؟ یعنی هر فکری در سر راه می دهید همان می شود , زیرا آدمی تجسم عینی اندیشه های خویش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به محض این‌که موفق شویم، گرفتاری‌ها هم تمام می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، یک هدف است. موفقیت بعد از رسیدن به اهداف بدست می‌آید. وقتی می‌گویی «می‌خواهم آدم موفقی شوم» از شما سوال می‌کنند: «در چه چیزی؟»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید همه بدانند که ما موفق هستیم. شاید با بدست آوردن پول و شهرت بیشتر، افراد بیشتری از کارتان باخبر شوند. اما، حتی اگر شما تنها کسی باشید که از این موضوع باخبرید، هنوز آدم موفقی هستید.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس را هرگز از دست مده , تا آن زمان که باور کنی که توانایی , دلیلی داری که بکوشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی احساس می کنی که دیگر تاب تحمل نداری , جادوی امید است که به تو نیروی ادامه راه می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس را هرگز از دست مده, تا آن زمان که باور کنی که توانایی , هرگز ریسمان امید را رها مکن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که انسان را از پا در می آورد , رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست , بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد: رویا ها و آرزو های خود را به هدف تبدیل کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این موضوع را درک کنید و به آن ایمان بیاورید : انسان جلوه گاه اندیشه های خویش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد داشته باش: هدفتان هر چه می خواهد باشد ; خود را در حالتی تصور کنید   که دارند به شما تبریک میگویند . این ایده عاقبت نتایج خود را به   بار خواهد آورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقادات شما هر چه می خواهد باشد , درست یا غلط  عاقبت نتایج خود را به بار خواهد آورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اوج رنج ها چنین بگویید : پروردگارا می دانم که گره از کارم باز می کنی , تو را  شکرمی گویم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانید غذای روح چیست ؟ اندیشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپار: زندگی ما تجلی افکار وعقاید ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس از شکست , دروازه های شکست را به روی ما باز می کند  به موفقیت ایمان داشته باشید , آنگاه شاهد موفقیت را در آغوش  خواهید کشید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانید هر کسی نان قلبش را می خورد , یعنی چه؟ یعنی هر فکری در سر راه می دهید همان می شود , زیرا آدمی تجسم عینی اندیشه های خویش است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به محض این‌که موفق شویم، گرفتاری‌ها هم تمام می‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، یک هدف است. موفقیت بعد از رسیدن به اهداف بدست می‌آید. وقتی می‌گویی «می‌خواهم آدم موفقی شوم» از شما سوال می‌کنند: «در چه چیزی؟»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید همه بدانند که ما موفق هستیم. شاید با بدست آوردن پول و شهرت بیشتر، افراد بیشتری از کارتان باخبر شوند. اما، حتی اگر شما تنها کسی باشید که از این موضوع باخبرید، هنوز آدم موفقی هستید.