بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت زودهنگام در مورد ایده‌های نو ، انتقادی بی موقع و سنجشی ناعادلانه است که خلاقیت را پژمرده می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت هرگز نمی‌میرد ، زیرا با فلسفه‌ی وجودی‌اش تضاد پیدا می کند ، اما ممکن است به حالت اغماء برود آنهم برای تمام عمر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت استعدادی الهی ، ذاتی ، همگانی و رشدیابنده است که موجودیت آن به فلسفه‌ی خلقت ما مربوط می‌شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه احساس کنیم فاقد خلاقیت هستیم تنها یک باور اشتباه اما اصلاح پذیر است . فاجعه زمانی آغاز می شود که به این نتیجه برسیم بدون خلاقیت هم زندگی امکان پذیر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه کردن خواص زیادی دارد ، اما مهمترین خاصیت آن این است که به ما می‌گوید کجا به دنبال جواب صحیح نگردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت همیشه با نوعی تولید همراه است اما هر تولیدی خلاقانه نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خلاق ، چشمی است که زیبایی ها را می‌چشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از اوقات این مهم است که در سیلان خلاقیت غوطه بخوریم و شناور باشیم . قرار نیست همه‌ی صدفها مروارید داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اساس جهان بینی خلاق ، جاودانگی یعنی اینکه اگر رفتنمان را از آمدنمان کم کنیم ، جواب بزرگتر از صفر شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان ، کارگاه خلاقیت ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بیاموزیم که در مورد ایده‌های نوی خود صحبت کنیم ، ذهن خلاق همیشه با صدای بلند کار می‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عرق‌ریزی ذهن در وضعیت‌های پیچیده و مبهم ، روزنه های تفکر خلاق را باز می‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه ، مالیات و ایمان ، پایتخت خلاقیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ ، جزء بدیهی کمالی است که برای ما مقرر شده و البته حادثه‌ای است که می‌تواند به تعداد همه‌ی انسانها تکرار شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار است خلاق باشیم ، می‌آموزیم آخرین حرکت قلم مو روی بوم ، به معنای پایان تابلو نیست بلکه به این مفهوم است که به زودی اثر دیگری آغاز خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک دوره‌ی کارآموزی است که در آن آفریدن را از خالق خود می‌آموزیم و تجربه می‌کنیم .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت زودهنگام در مورد ایده‌های نو ، انتقادی بی موقع و سنجشی ناعادلانه است که خلاقیت را پژمرده می سازد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت هرگز نمی‌میرد ، زیرا با فلسفه‌ی وجودی‌اش تضاد پیدا می کند ، اما ممکن است به حالت اغماء برود آنهم برای تمام عمر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت استعدادی الهی ، ذاتی ، همگانی و رشدیابنده است که موجودیت آن به فلسفه‌ی خلقت ما مربوط می‌شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه احساس کنیم فاقد خلاقیت هستیم تنها یک باور اشتباه اما اصلاح پذیر است . فاجعه زمانی آغاز می شود که به این نتیجه برسیم بدون خلاقیت هم زندگی امکان پذیر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه کردن خواص زیادی دارد ، اما مهمترین خاصیت آن این است که به ما می‌گوید کجا به دنبال جواب صحیح نگردیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت همیشه با نوعی تولید همراه است اما هر تولیدی خلاقانه نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خلاق ، چشمی است که زیبایی ها را می‌چشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از اوقات این مهم است که در سیلان خلاقیت غوطه بخوریم و شناور باشیم . قرار نیست همه‌ی صدفها مروارید داشته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اساس جهان بینی خلاق ، جاودانگی یعنی اینکه اگر رفتنمان را از آمدنمان کم کنیم ، جواب بزرگتر از صفر شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان ، کارگاه خلاقیت ماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بیاموزیم که در مورد ایده‌های نوی خود صحبت کنیم ، ذهن خلاق همیشه با صدای بلند کار می‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عرق‌ریزی ذهن در وضعیت‌های پیچیده و مبهم ، روزنه های تفکر خلاق را باز می‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه ، مالیات و ایمان ، پایتخت خلاقیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوغ ، جزء بدیهی کمالی است که برای ما مقرر شده و البته حادثه‌ای است که می‌تواند به تعداد همه‌ی انسانها تکرار شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قرار است خلاق باشیم ، می‌آموزیم آخرین حرکت قلم مو روی بوم ، به معنای پایان تابلو نیست بلکه به این مفهوم است که به زودی اثر دیگری آغاز خواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک دوره‌ی کارآموزی است که در آن آفریدن را از خالق خود می‌آموزیم و تجربه می‌کنیم .