بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا شكست دادن را بياموزيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز سلامتي قرار دادن كمي هيجان به جاي آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب معلمي است كه بدون عصا و تازيانه ما را تربيت مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« براي چيز هايي كه بايد عوض شوند، بايد تصويري واضح از آنچه مي خواهيد داشته باشيد. تا آنها را دگرگون كنيد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیشه‌وار پرسیدند : علم بهتر است یا ثروت ؟ و او خلاقانه جواب داد : عشق ، بدون عشق هیچکدام خاصیتی ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگردان هستی ، ما را برای ایفای نقش اول خلاق بودن انتخاب و تربیت کرده‌است ؛ این خود ما هستیم که گاهی اصرار داریم جزو سیاهی لشکر باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکارچی باید هشیار ، دقیق و سریع باشد . ایده‌های ناب سوار بر ثانیه ها حرکت می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن ، موتور ایده یابی و ایده یابی موتور خلاقیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن ، بدون جای پا ، مثل نبودن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرضیه معنوی خلاقیت می‌گوید : چنانچه تمام منابع درونی خود را به کار بگیریم و هشیارانه خلق کنیم ، خواسته یا ناخواسته دستهای نامرئی دیگری را به یاری طلبیده‌ایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت ، همه‌ی خلاقیت است و همه‌ی خلاقیت متعلق به همه‌ی انسانهاست .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا شكست دادن را بياموزيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز سلامتي قرار دادن كمي هيجان به جاي آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب معلمي است كه بدون عصا و تازيانه ما را تربيت مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« براي چيز هايي كه بايد عوض شوند، بايد تصويري واضح از آنچه مي خواهيد داشته باشيد. تا آنها را دگرگون كنيد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلیشه‌وار پرسیدند : علم بهتر است یا ثروت ؟ و او خلاقانه جواب داد : عشق ، بدون عشق هیچکدام خاصیتی ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگردان هستی ، ما را برای ایفای نقش اول خلاق بودن انتخاب و تربیت کرده‌است ؛ این خود ما هستیم که گاهی اصرار داریم جزو سیاهی لشکر باشیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکارچی باید هشیار ، دقیق و سریع باشد . ایده‌های ناب سوار بر ثانیه ها حرکت می کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشتن ، موتور ایده یابی و ایده یابی موتور خلاقیت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن ، بدون جای پا ، مثل نبودن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرضیه معنوی خلاقیت می‌گوید : چنانچه تمام منابع درونی خود را به کار بگیریم و هشیارانه خلق کنیم ، خواسته یا ناخواسته دستهای نامرئی دیگری را به یاری طلبیده‌ایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقیت ، همه‌ی خلاقیت است و همه‌ی خلاقیت متعلق به همه‌ی انسانهاست .