بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش رسمی به شما توانایی تامین هزینه های زندگی را می دهد، اما اگر خودتان به دنبال یادگیری بروید ثروتمند خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز صبح که از خواب بلند می شوم لیست فوربس را چک می کنم. اگر نام من در میان ثروتمند ترین افراد آمریکا نباشد سر کار می روم و بیشتر تلاش می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیب خالی کسی را عقب مانده نگه نمی دارد. بلکه قلب و مغز خالی است که باعث عقب ماندگی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو الویت های زندگی تو کجاست، فقط بگو پولت را چگونه خرج می کنی آنگاه من به تو می گویم الویت های زندگی تو چیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی ارزش پول خدمتکار خوبی است ولی رئیس بسیار بدی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم به اهداف بزرگ دست پیدا کنیم اگر ذهن خود را به آن اختصاص دهیم و قدم به قدم به سمت آن پیش برویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با استعداد متوسط اما پشتكار متوسط به هر چه بخواهيد مي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در كارها جديت به خرج ندهيد بي استعدادترين افراد مصمم و با اراده از شما پيشي مي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارتان را آغاز كنيد توانايي انجامش به دنبال مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد ولي آنرا داخل لانه اش قرار نمي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر كمرنگ ترين نوشته ها بيشتر از قويترين حافظه هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغييرات غيراصولي هرج و مرج ايجاد مي كند و تغيير نكردن پوسيدگي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش شنوا زير بناي مهارتهاي ارتباطي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترين قدم همان قدم اول است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز چيزي تغيير نيافته اين ماييم كه عوض مي شويم.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزش رسمی به شما توانایی تامین هزینه های زندگی را می دهد، اما اگر خودتان به دنبال یادگیری بروید ثروتمند خواهید شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز صبح که از خواب بلند می شوم لیست فوربس را چک می کنم. اگر نام من در میان ثروتمند ترین افراد آمریکا نباشد سر کار می روم و بیشتر تلاش می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جیب خالی کسی را عقب مانده نگه نمی دارد. بلکه قلب و مغز خالی است که باعث عقب ماندگی می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو الویت های زندگی تو کجاست، فقط بگو پولت را چگونه خرج می کنی آنگاه من به تو می گویم الویت های زندگی تو چیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی ارزش پول خدمتکار خوبی است ولی رئیس بسیار بدی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما می توانیم به اهداف بزرگ دست پیدا کنیم اگر ذهن خود را به آن اختصاص دهیم و قدم به قدم به سمت آن پیش برویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با استعداد متوسط اما پشتكار متوسط به هر چه بخواهيد مي رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در كارها جديت به خرج ندهيد بي استعدادترين افراد مصمم و با اراده از شما پيشي مي گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارتان را آغاز كنيد توانايي انجامش به دنبال مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به هر پرنده اي دانه اي مي دهد ولي آنرا داخل لانه اش قرار نمي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثر كمرنگ ترين نوشته ها بيشتر از قويترين حافظه هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان شجاع فرصت مي آفرينند و ترسوها و ضعيفان منتظر فرصت مي نشينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغييرات غيراصولي هرج و مرج ايجاد مي كند و تغيير نكردن پوسيدگي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش شنوا زير بناي مهارتهاي ارتباطي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترين قدم همان قدم اول است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز چيزي تغيير نيافته اين ماييم كه عوض مي شويم.