بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود پول مانعی برای موفقیت نیست اما نداشتن یک ایده مناسب مانعی بزرگ برای رسیدن به موفقیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این صاحب کار نیست که حقوق شما را می دهد. صاحب کار  فقط پول را جابجا می کند. این مشتری است که حقوق ها را می پردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سال های اول که کسب و کاری راه انداخته بودم پول کافی نداشتم تا افراد خوبی استخدام کنم. من افراد دوست داشتنی داشتم اما کارمندان خوبی نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه ثروتمند شدی همانقدر که به خرج کردن فکر می کنی به پس اندازه هم فکر کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط برای پول کار کنی هیچگاه آنرا بدست نمی آوری، اما اگر به کاری که می کنی عشق بورزی و مشتری اولین چیزی باشد که به آن اهمیت می دهی آنگاه موفقیت را بدست خواهی آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در تله خود پسته بگذاری آنگاه میمون شکار می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حساب پول های خود را نداشته باشید آنگاه نخواهید توانست یک میلیون دلار داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید شما برای استقلال به پول است، هیچگاه آنرا بدست نخواهید آورد. امنیت واقعی در این دنیا با دانش، تجربه و توانایی بدست می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچوقت دبیرستان را تمام نکردم اما بسیار ثروتمند و موفق هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دستمزد خوب نمی دهم چون پول زیادی دارم، اما چون دستمزدهای خوبی می دهم پول زیادی زیادی دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی پول دوست نیستم، اما مقدار کافی از آن باعث آرامش خاطرم می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک مرد دوست داشتنی را به مردی ثروتمند ترجیح می دهم من مردی را بدون پول به پول بدون مرد ترجیح می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با میلیونر ها مشکل دارم اما اگر به مقامی دست پیدا کنم اوضاع خطرناکی پیش خواهد آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شنید که افرادی در حال مسخره کردن پول هستند او با تعجب به آنها نگاه می کرد و فکر می کرد آیا آنها می توانند بدون پول زندگی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی با تسخیر مقدار زیادی پول بدست نمی آید. بلکه بدست آوردن ثروت از طریق ابتکار و تلاش لذت واقعی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو بیرون و طوری کار کن که گویی پول برایت مهم نیست، آواز بخوان گویی کسی صدایت را نمی شنود، طوری دوست داشته باش که گویی هیچ وقت از کسی نرنجیده ای و طوری برقص که گویی کسی تو را نگاه نمی کند.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمبود پول مانعی برای موفقیت نیست اما نداشتن یک ایده مناسب مانعی بزرگ برای رسیدن به موفقیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این صاحب کار نیست که حقوق شما را می دهد. صاحب کار  فقط پول را جابجا می کند. این مشتری است که حقوق ها را می پردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سال های اول که کسب و کاری راه انداخته بودم پول کافی نداشتم تا افراد خوبی استخدام کنم. من افراد دوست داشتنی داشتم اما کارمندان خوبی نداشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه ثروتمند شدی همانقدر که به خرج کردن فکر می کنی به پس اندازه هم فکر کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط برای پول کار کنی هیچگاه آنرا بدست نمی آوری، اما اگر به کاری که می کنی عشق بورزی و مشتری اولین چیزی باشد که به آن اهمیت می دهی آنگاه موفقیت را بدست خواهی آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در تله خود پسته بگذاری آنگاه میمون شکار می کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حساب پول های خود را نداشته باشید آنگاه نخواهید توانست یک میلیون دلار داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید شما برای استقلال به پول است، هیچگاه آنرا بدست نخواهید آورد. امنیت واقعی در این دنیا با دانش، تجربه و توانایی بدست می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچوقت دبیرستان را تمام نکردم اما بسیار ثروتمند و موفق هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دستمزد خوب نمی دهم چون پول زیادی دارم، اما چون دستمزدهای خوبی می دهم پول زیادی زیادی دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیلی پول دوست نیستم، اما مقدار کافی از آن باعث آرامش خاطرم می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک مرد دوست داشتنی را به مردی ثروتمند ترجیح می دهم من مردی را بدون پول به پول بدون مرد ترجیح می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با میلیونر ها مشکل دارم اما اگر به مقامی دست پیدا کنم اوضاع خطرناکی پیش خواهد آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شنید که افرادی در حال مسخره کردن پول هستند او با تعجب به آنها نگاه می کرد و فکر می کرد آیا آنها می توانند بدون پول زندگی کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی با تسخیر مقدار زیادی پول بدست نمی آید. بلکه بدست آوردن ثروت از طریق ابتکار و تلاش لذت واقعی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو بیرون و طوری کار کن که گویی پول برایت مهم نیست، آواز بخوان گویی کسی صدایت را نمی شنود، طوری دوست داشته باش که گویی هیچ وقت از کسی نرنجیده ای و طوری برقص که گویی کسی تو را نگاه نمی کند.