بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت،گام های آینده ما را استوارتر و تندتر می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای رسیدن به موفقیت فقط کار و تلاش سخت نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران باهوش تنها نیمی از آنجه را می شنوند،باور می کنند.رهبران می دانند کدام نیمه را باور کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تدبیر،نقشه راهی است که برای تعریف اهدافتان و دستیابی به آنها نیاز دارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه مدیریت ارشد سازمان خلق استراتزی نیست،بلکه خلق سازمانی است که در آن پیوسته استراتزی های جدید خلق شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی می توان از برنامه ریزی استراتزیک انتظار تحول داشت که افراد سازمان نیز متحول شده باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیدگاه استراتزی،یک سازمان برای یافتن*آینده* باید بخش عمده ای از یادگیری های *گذشته*را فراموش کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي براي هيچ كس آسان نيست. اما كه چه؟ بايد پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشيم. بايد باور كنيم كه هر يك براي انجام كاري استعداد داريم و آن كار بايد انجام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«بزرگترين فرصت زندگي شما شايد همين لحظه اي باشد كه در آن به سر مي بريد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« يك هدف يك روياست با يك ضرب العجل»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول نمی تواند شما را خوشحال کند من هم اکنون 50 میلیون دلار دارم اما به همان اندازه ای خوشحال هستم که 48 میلیون دلار داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول نمی تواند خوشحالی را بخرد اما تنگدستی هم این توانایی را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مردم طوری با پول رفتار می کنند تا آنرا به انتها نرسانند بی کار نمی نشینند و برخی هم تمام عمر ارزشمند خود را برای بدست آوردن آن به انتها می رسانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از سرمایه گذاری های بزرگی که در زندگی خود انجام داده ایم آنهایی هستند که یا ربطی به پول نداشته اند یا پول در این سرمایه گذاری نقش زیادی نداشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پولی ریشه حضور همه شیاطین است.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای سخت،گام های آینده ما را استوارتر و تندتر می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 برای رسیدن به موفقیت فقط کار و تلاش سخت نیاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران باهوش تنها نیمی از آنجه را می شنوند،باور می کنند.رهبران می دانند کدام نیمه را باور کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تدبیر،نقشه راهی است که برای تعریف اهدافتان و دستیابی به آنها نیاز دارید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه مدیریت ارشد سازمان خلق استراتزی نیست،بلکه خلق سازمانی است که در آن پیوسته استراتزی های جدید خلق شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی می توان از برنامه ریزی استراتزیک انتظار تحول داشت که افراد سازمان نیز متحول شده باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دیدگاه استراتزی،یک سازمان برای یافتن*آینده* باید بخش عمده ای از یادگیری های *گذشته*را فراموش کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي براي هيچ كس آسان نيست. اما كه چه؟ بايد پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشيم. بايد باور كنيم كه هر يك براي انجام كاري استعداد داريم و آن كار بايد انجام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«بزرگترين فرصت زندگي شما شايد همين لحظه اي باشد كه در آن به سر مي بريد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

« يك هدف يك روياست با يك ضرب العجل»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول نمی تواند شما را خوشحال کند من هم اکنون 50 میلیون دلار دارم اما به همان اندازه ای خوشحال هستم که 48 میلیون دلار داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول نمی تواند خوشحالی را بخرد اما تنگدستی هم این توانایی را ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مردم طوری با پول رفتار می کنند تا آنرا به انتها نرسانند بی کار نمی نشینند و برخی هم تمام عمر ارزشمند خود را برای بدست آوردن آن به انتها می رسانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از سرمایه گذاری های بزرگی که در زندگی خود انجام داده ایم آنهایی هستند که یا ربطی به پول نداشته اند یا پول در این سرمایه گذاری نقش زیادی نداشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پولی ریشه حضور همه شیاطین است.