بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه ی معرفی خود به دیگران معیاری است که نسان می دهد چقدر خودتان را دوست دارید و برای خودتان ارزش قائل هستید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی و موفقیت رابطه ی تنگاتنگی با خوشبینی دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همه رویاها به واقعیت می پیوندد، اگر شجاعت پیگیری آن را داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه بزرگترین و یگانه منبع ثروت شما مغز شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آینده را به گذشته ترجیح دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل (برادشتن گام اول ) جدا سازنده ی برنده ها از بازنده ها است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق همیشه به دنبال فرصتی برای کمک به دییگران هستند و افراد نا موفق همیشه می پرسند این کار چه سودی برای من دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(برتری) مقصد نیست بلکه سفر بی پایان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین فرصت ممکن است زیر پای شما باشد . این فرصت ممکن است در تحصیل ، تجربه ، دلبستگی ها و یا شغل (فعلی) شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود محدودیت قائل نشوید. اول ببینید چه کاری درست و پسندیده است بعد ببینید چه کاری ممکن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شکر گذاری پروردگارتان غافل نشوید برای هر اتفاقی برایتان می افتد خدا را شکر کنید و بدانید که هر گامی که به جلو بر می دارید گامی است به سوی جایگاهی بهتر و والاتر از موقعیت فعلی تان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جا و هر کس خوبی ها را جست و جو کنید چرا که تقریبا همیشه آن را خواهید یافت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر خلاق یعنی جهان را با چشمان نو دیدن به قصد یافتن راه حل نو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجروح کردن قلب دیگران بیش از دقایقی طول نمی کشد ولی برای التیام بخشیدن آن به سالها وقت نیاز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت اتفاقی نیست.دنیای پیشروی شما دنیای فرصتها و ثروتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید در زندگی فرد موفقی باشید،به خاطر بسپارید:در معادله ی زندگی،آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نحوه ی معرفی خود به دیگران معیاری است که نسان می دهد چقدر خودتان را دوست دارید و برای خودتان ارزش قائل هستید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی و موفقیت رابطه ی تنگاتنگی با خوشبینی دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همه رویاها به واقعیت می پیوندد، اگر شجاعت پیگیری آن را داشته باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه بزرگترین و یگانه منبع ثروت شما مغز شماست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آینده را به گذشته ترجیح دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمل (برادشتن گام اول ) جدا سازنده ی برنده ها از بازنده ها است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق همیشه به دنبال فرصتی برای کمک به دییگران هستند و افراد نا موفق همیشه می پرسند این کار چه سودی برای من دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(برتری) مقصد نیست بلکه سفر بی پایان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین فرصت ممکن است زیر پای شما باشد . این فرصت ممکن است در تحصیل ، تجربه ، دلبستگی ها و یا شغل (فعلی) شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خود محدودیت قائل نشوید. اول ببینید چه کاری درست و پسندیده است بعد ببینید چه کاری ممکن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شکر گذاری پروردگارتان غافل نشوید برای هر اتفاقی برایتان می افتد خدا را شکر کنید و بدانید که هر گامی که به جلو بر می دارید گامی است به سوی جایگاهی بهتر و والاتر از موقعیت فعلی تان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جا و هر کس خوبی ها را جست و جو کنید چرا که تقریبا همیشه آن را خواهید یافت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفکر خلاق یعنی جهان را با چشمان نو دیدن به قصد یافتن راه حل نو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجروح کردن قلب دیگران بیش از دقایقی طول نمی کشد ولی برای التیام بخشیدن آن به سالها وقت نیاز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت اتفاقی نیست.دنیای پیشروی شما دنیای فرصتها و ثروتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید در زندگی فرد موفقی باشید،به خاطر بسپارید:در معادله ی زندگی،آینده هیچ وقت با گذشته برابر نیست.