بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دارکوبنیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه جمله برای دستیابی به موفقیت: ۱) بیشتر از دیگران بدان، ۲) بیشتر از دیگران کار کن، ۳) کمتر از دیگران توقع داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 روانشناسان فلوئور نرموك كوچه‌پس‌كوچه آب‌درماني وارفتهمعتقدند هسته ی مرکزی بي‌ا‌نتها اخطار مهلك امهشخصیت عزت نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه چند کار را همزمان با هم انجام دهید ، بر روی انجام یک کار تمرکز کنید و آن را درست انجام دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر از دارایی خود ببخشید ،برکت آن بیشتر می شود و هرچه بیشتر به دیگران کمک کنید ، آنها بیشتر به شما کمک خواهند کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی برآورده شدن اهداف، چیز های دیگر جز حاشیه اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگو که زمان کافی نیست. تعداد ساعت های روز به همان تعدادی هست که مادر ترزا، گاندی، لئوناردو داوینچی، جفرسون و انیشتن در ان زندگی میکردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور های حسی شما تبدیل به واقعیت شما خواهند شد .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی دارکوبنیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه جمله برای دستیابی به موفقیت: ۱) بیشتر از دیگران بدان، ۲) بیشتر از دیگران کار کن، ۳) کمتر از دیگران توقع داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 روانشناسان فلوئور نرموك كوچه‌پس‌كوچه آب‌درماني وارفتهمعتقدند هسته ی مرکزی بي‌ا‌نتها اخطار مهلك امهشخصیت عزت نفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه چند کار را همزمان با هم انجام دهید ، بر روی انجام یک کار تمرکز کنید و آن را درست انجام دهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر از دارایی خود ببخشید ،برکت آن بیشتر می شود و هرچه بیشتر به دیگران کمک کنید ، آنها بیشتر به شما کمک خواهند کرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت یعنی برآورده شدن اهداف، چیز های دیگر جز حاشیه اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگو که زمان کافی نیست. تعداد ساعت های روز به همان تعدادی هست که مادر ترزا، گاندی، لئوناردو داوینچی، جفرسون و انیشتن در ان زندگی میکردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور های حسی شما تبدیل به واقعیت شما خواهند شد .