بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زمانی که شما برای تفکرات و اعتقادات دیگران زندگی می کنید، در حقیقت شما مرده اید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“چه شما فکر کنید که می توانید کاری را انجام دهید و چه فکر کنید که نمیتوانید آن کار را انجام دهید، در هر دو حالت درست فکر می کنید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زمانی که شما شروع به نو آوری می کنید، باید خودتان را آماده کنید که همه شما را دیوانه خطاب کنند.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“برند شما آن چیزی است که مردم در مورد شما می گویند، زمانی که شما در اطاق نیستید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“داشتن بالاترین سطح انتظار، کلید موفقیت در هر چیزیست.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“یکی از بهترین انواع تفریحات انجام دادن کارهای غیر ممکن است.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“موفقیت یک معلم فریبکار است . او به افراد باهوش تلقین می کند که شما هیچگاه اشتباه نمی کنید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“گاهی اوقات شما با شکست در یک نبرد، راهی برای پیروزی در جنگ پیدا می کنید. “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“شانس با تلاش ارتباط مستقیم دارد. هر چه قدر بیشتر تلاش کنید خوش شانس تر خواهید بود. “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“من هیچ وقت شکست نخوردم من فقط 10 هزار راه پیدا کردم که به هدف نمی رسید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پیدا کردن یک دوست در یک تجارت خیلی بهتر از پایه گذاری یک تجارت بر اساس یک رابطه دوستانه است.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“بزرگترین علاقه مندی من در زندگی این بوده است که برای خودم هدف های دست نیافتنی قرار دهم و سپس تمام سعی خودم را برای رسیدن به این اهداف به کار بندم.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهام بخش زندگی من، شرح حال کسانی بوده است که امکانات و استعدادهای خود را به کار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زمانی که شما برای تفکرات و اعتقادات دیگران زندگی می کنید، در حقیقت شما مرده اید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“چه شما فکر کنید که می توانید کاری را انجام دهید و چه فکر کنید که نمیتوانید آن کار را انجام دهید، در هر دو حالت درست فکر می کنید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“زمانی که شما شروع به نو آوری می کنید، باید خودتان را آماده کنید که همه شما را دیوانه خطاب کنند.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“برند شما آن چیزی است که مردم در مورد شما می گویند، زمانی که شما در اطاق نیستید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“داشتن بالاترین سطح انتظار، کلید موفقیت در هر چیزیست.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“یکی از بهترین انواع تفریحات انجام دادن کارهای غیر ممکن است.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“موفقیت یک معلم فریبکار است . او به افراد باهوش تلقین می کند که شما هیچگاه اشتباه نمی کنید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“گاهی اوقات شما با شکست در یک نبرد، راهی برای پیروزی در جنگ پیدا می کنید. “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“شانس با تلاش ارتباط مستقیم دارد. هر چه قدر بیشتر تلاش کنید خوش شانس تر خواهید بود. “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“من هیچ وقت شکست نخوردم من فقط 10 هزار راه پیدا کردم که به هدف نمی رسید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“پیدا کردن یک دوست در یک تجارت خیلی بهتر از پایه گذاری یک تجارت بر اساس یک رابطه دوستانه است.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“بزرگترین علاقه مندی من در زندگی این بوده است که برای خودم هدف های دست نیافتنی قرار دهم و سپس تمام سعی خودم را برای رسیدن به این اهداف به کار بندم.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“معیاری برای تعیین کیفیت باشید. اغلب افراد عادت ندارند عالی باشند ولی شما می توانید بهترین باشید.”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهام بخش زندگی من، شرح حال کسانی بوده است که امکانات و استعدادهای خود را به کار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند.