بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش های مشترک،همه کارکنان را پیرامون یک محور مشترک همسو می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیران موفق آن هایی هستند که وقت و منابع محدود سازمان را روی موضوعات استراتزیک متمرکز می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر کسی است که بیشتر،دقیق تر،و زودتر از دیگران می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی،نتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثربخشی رهبری و مدیریتی بر پایه توانایی جلب اعتماد پیروان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سریع بودن،نخست باید آهسته بود و همه چیز را درست دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اصلی مدیران شیوه تفکر آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هر مرد بزرگ ، زنی بزرگ ایستاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مدیر خوب بودن کافی نیست شایسته است مدیر تاثیرگذار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو بیاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اولین فرصت را از دست ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای موفق استاد برنامه ریزی فعالیتهای خود هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تغییرات پایدار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تمام نشود ، تمام نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای این که رویایت به حقیقت بپیوندد باید رویایی داشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“الزاما افراد با استعداد با انبوهی از ایده های ناب بهترین ها نیستند. بهترین ها کسانی هستند که حتی اگر فقط یک ایده دارند رسیدن به آن را دنبال می کنند.”

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش های مشترک،همه کارکنان را پیرامون یک محور مشترک همسو می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیران موفق آن هایی هستند که وقت و منابع محدود سازمان را روی موضوعات استراتزیک متمرکز می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر کسی است که بیشتر،دقیق تر،و زودتر از دیگران می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی،نتوانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اثربخشی رهبری و مدیریتی بر پایه توانایی جلب اعتماد پیروان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای سریع بودن،نخست باید آهسته بود و همه چیز را درست دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اصلی مدیران شیوه تفکر آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پشت هر مرد بزرگ ، زنی بزرگ ایستاده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مدیر خوب بودن کافی نیست شایسته است مدیر تاثیرگذار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو بیاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اولین فرصت را از دست ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای موفق استاد برنامه ریزی فعالیتهای خود هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تغییرات پایدار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تمام نشود ، تمام نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای این که رویایت به حقیقت بپیوندد باید رویایی داشته باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“الزاما افراد با استعداد با انبوهی از ایده های ناب بهترین ها نیستند. بهترین ها کسانی هستند که حتی اگر فقط یک ایده دارند رسیدن به آن را دنبال می کنند.”