بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم، مهم آن است که با چه کسی سفر میکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در سه چیز خلاصه می شود.1-هدف گزاری 2-برنامه ریزی 3-پشتکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«موفقیت» بدست‌آوردن چیزی است که دوست داری و «خوشبختی» دوست داشتن چیزی است که بدست‌آورده‌ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش مکن: با کسانی معاشرت و دوستی کنید که روحیه ای شوخ وشاد دارند و بانشاط و سر زنده هستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه کنید! ما بسیار زود پیر می شویم و بسیار دیر هوشیار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان همه مخلوقات عالم فقط انسان ها هستند که مشکلات  خویش را جمع می کنند و چون یوغی به گردنشان می بندند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش مکن: اگر ما خود را دوست نداشته باشیم , هیچ کس دیگری نیز , ما را دوست نخواهد داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپار: اشتباه ما این است : زندگی را بر پایه رضایت  دیگران بنا می کنیم یا مطابق آنچه آنان فکر میکنند زندگی  می کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما قدرت زندگی کردن با سرور وشادی و توان انتشار آن را داریم , ولی سال هاست آن را فراموش کرده ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنای خوشبختی , آسایش جسم و بی خیالی است , پس خوشبخت ترین موجود روی زمین یک گاو هلندی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلقین ,نوعی برنامه نویسی برای مغز است ! از جویبار حقیری که به مرداب می ریزد , امید صید مروارید  نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که به خود اعتماد می کند , زیبایی آن را در خوهد یافت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یا شکست در چگونگی احساس ما نهفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ثروت مادی نیست که پیروزی یا شکست را رقم می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مهار شاد زیستن خود را به دست دیگری مده , بر آن چنگ بزن ! آنگاه همواره در اختیارت خواهد بود .

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس موفقیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم، مهم آن است که با چه کسی سفر میکنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در سه چیز خلاصه می شود.1-هدف گزاری 2-برنامه ریزی 3-پشتکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«موفقیت» بدست‌آوردن چیزی است که دوست داری و «خوشبختی» دوست داشتن چیزی است که بدست‌آورده‌ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش مکن: با کسانی معاشرت و دوستی کنید که روحیه ای شوخ وشاد دارند و بانشاط و سر زنده هستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توجه کنید! ما بسیار زود پیر می شویم و بسیار دیر هوشیار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان همه مخلوقات عالم فقط انسان ها هستند که مشکلات  خویش را جمع می کنند و چون یوغی به گردنشان می بندند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش مکن: اگر ما خود را دوست نداشته باشیم , هیچ کس دیگری نیز , ما را دوست نخواهد داشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپار: اشتباه ما این است : زندگی را بر پایه رضایت  دیگران بنا می کنیم یا مطابق آنچه آنان فکر میکنند زندگی  می کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکثر ما قدرت زندگی کردن با سرور وشادی و توان انتشار آن را داریم , ولی سال هاست آن را فراموش کرده ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنای خوشبختی , آسایش جسم و بی خیالی است , پس خوشبخت ترین موجود روی زمین یک گاو هلندی است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلقین ,نوعی برنامه نویسی برای مغز است ! از جویبار حقیری که به مرداب می ریزد , امید صید مروارید  نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که به خود اعتماد می کند , زیبایی آن را در خوهد یافت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی یا شکست در چگونگی احساس ما نهفته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ثروت مادی نیست که پیروزی یا شکست را رقم می زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مهار شاد زیستن خود را به دست دیگری مده , بر آن چنگ بزن ! آنگاه همواره در اختیارت خواهد بود .