بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس تجارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چه فکر کنید که میتوانید، چه تصور کنید که نمیتوانید معمولا حق با شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبتان را دو نیم کنید. و این شما را دوبار گرم خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی بزرگ در کار کردن نهفته است. در واقعیت، خوشبختی بزرگتر از این وجود ندارد که ما کاری را به خوبی انجام دهیم و به پایان برسانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نوع استفاده از سرمایه، در آوردن پول بیشتر نیست، بلکه درآوردن پولیست که میتواند زندگی بهتری را برای ما به ارمغان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمیتواند سخت و مشکل باشد اگر شما آنرا به قسمتهای کوچک تر تجزیه کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول تنها امید شما برای استقلال یافتن است هرگز بدان دست نخواهید یافت. تنها راه نجاتی که یک مرد در این دنیا میتواند پیدا کند کسب دانش، تجربه و تواناییست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان بیش از اینکه خوب قضاوت کنند خوب اختراع میکنند، و بیش از اینکه خوب مشاوره دهند خوب اجرا میکنند، و بیش از اینکه برای تجارتی ایستا و ثابت مناسب باشند برای اجرای پروژه های تازه ساخته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای موفقیت در یک تجارت، ضروری ترین مسئله، متمرکز کردن دید دیگران روی چیزیست که شما بدان مینگرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیران موفق یک شرکت تجاری دیدگاهی را مطرح و آن را طبقه بندی میکنند، با شور و شهامت ان را بیان کرده و سخت دلانه آنرا به سمت تحقق یافتن هدایت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یک سازمان عظیم و قدرتمند نیاز مبرمی به تعهدات عالی کارکنانش دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست، به سادگی، فرصتی برای شروع دوباره است، اما این بار عاقلانه تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجارتی که چیزی جز سود دهی در بر نداشته باشد تجارتی حقیر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهایت، تمام فعالیتهای تجاری در سه کلمه خلاصه میشوند؛ کارکنان، محصول و سود. اگر گروه کاری خوبی نداشته باشید هرگز به دو مورد بعدی دست نخواهید یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تجارت، سرمایه آنچنان اهمیت ندارد. تجربه هم آنقدرها مهم نیست. شما میتوایند این دو را در نهایت به دست آورید. چیزی که مهم است ایده خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تجارتها بر اساس عقاید پیش میروند، یا قضاوت بر اساس احتمالات، و نه بر اساس قطعیات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصور میکنید معلم سخت گیری دارید، صبر کنید تا رئیستان را ببینید، او هیچ تعهدی برای پرورش و نگهداری از شما ندارد.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس تجارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چه فکر کنید که میتوانید، چه تصور کنید که نمیتوانید معمولا حق با شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبتان را دو نیم کنید. و این شما را دوبار گرم خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتی بزرگ در کار کردن نهفته است. در واقعیت، خوشبختی بزرگتر از این وجود ندارد که ما کاری را به خوبی انجام دهیم و به پایان برسانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین نوع استفاده از سرمایه، در آوردن پول بیشتر نیست، بلکه درآوردن پولیست که میتواند زندگی بهتری را برای ما به ارمغان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز نمیتواند سخت و مشکل باشد اگر شما آنرا به قسمتهای کوچک تر تجزیه کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول تنها امید شما برای استقلال یافتن است هرگز بدان دست نخواهید یافت. تنها راه نجاتی که یک مرد در این دنیا میتواند پیدا کند کسب دانش، تجربه و تواناییست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانان بیش از اینکه خوب قضاوت کنند خوب اختراع میکنند، و بیش از اینکه خوب مشاوره دهند خوب اجرا میکنند، و بیش از اینکه برای تجارتی ایستا و ثابت مناسب باشند برای اجرای پروژه های تازه ساخته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای موفقیت در یک تجارت، ضروری ترین مسئله، متمرکز کردن دید دیگران روی چیزیست که شما بدان مینگرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدیران موفق یک شرکت تجاری دیدگاهی را مطرح و آن را طبقه بندی میکنند، با شور و شهامت ان را بیان کرده و سخت دلانه آنرا به سمت تحقق یافتن هدایت میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 یک سازمان عظیم و قدرتمند نیاز مبرمی به تعهدات عالی کارکنانش دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست، به سادگی، فرصتی برای شروع دوباره است، اما این بار عاقلانه تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجارتی که چیزی جز سود دهی در بر نداشته باشد تجارتی حقیر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نهایت، تمام فعالیتهای تجاری در سه کلمه خلاصه میشوند؛ کارکنان، محصول و سود. اگر گروه کاری خوبی نداشته باشید هرگز به دو مورد بعدی دست نخواهید یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تجارت، سرمایه آنچنان اهمیت ندارد. تجربه هم آنقدرها مهم نیست. شما میتوایند این دو را در نهایت به دست آورید. چیزی که مهم است ایده خوب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام تجارتها بر اساس عقاید پیش میروند، یا قضاوت بر اساس احتمالات، و نه بر اساس قطعیات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تصور میکنید معلم سخت گیری دارید، صبر کنید تا رئیستان را ببینید، او هیچ تعهدی برای پرورش و نگهداری از شما ندارد.