بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس تجارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقيت ونوآوري راهگشاي بهره وري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كاركنان سازمان مهمترين سرمايه هاي سازمان هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را باور داشته باشيد، هر كاري، شدني‌ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سرمايه‌ي ما وقت است كه اگر رفت بر نمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه در انتظار زمان نشسته اند آن را از دست خواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي را كه براي پول كار مي كند استخدام نكنيد.كساني را استخدام كنيد كه در صورت لزوم به ساعتشان نگاه نكنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب تغییر باشید نه قربانی آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کار ارزشمند ، ارزش آن را دارد که شروع بد داشته باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما یادگیری را کنار می گذارید یعنی مدیریت را کنار گذاشتهاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداومت ، آن کیفیت مهمی است که پیروزی تان را تضمین می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزینه به دست آوردن یک مشتری تازه، حداقل پنج برابر هزینه خشنود نگه‌داشتن مشتریان کنونی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین افراد موفق با دیگران در فقدان قدرت نیست، بلکه در فقدان "خواستن" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از ریسک کردن نهراسیم چرا که به ما این فرصت را خواهد داد تا شجاعت را یاد بگیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کارفرما نیست که حقوق را پرداخت میکند. کارفرما فقط سرمایه را مدیریت میکند. انکه پرداخت کننده اصلی حقوق و دستمزد است، مشتریست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین اکتشافات بشر و یکی از بزرگترین هیجانات او زمانیست که میفهمد میتواند کاری را انجام بدهد که زمانی میترسیده در انجام ان ناکام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور هم جمع شدن یک اغاز است. با هم ماندن، طی طریق، و با هم همکاری و فعالیت کردن، یک موفقیت.

گروه پیامک دانستنیها / اس ام اس تجارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقيت ونوآوري راهگشاي بهره وري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كاركنان سازمان مهمترين سرمايه هاي سازمان هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را باور داشته باشيد، هر كاري، شدني‌ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها سرمايه‌ي ما وقت است كه اگر رفت بر نمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه در انتظار زمان نشسته اند آن را از دست خواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي را كه براي پول كار مي كند استخدام نكنيد.كساني را استخدام كنيد كه در صورت لزوم به ساعتشان نگاه نكنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارباب تغییر باشید نه قربانی آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کار ارزشمند ، ارزش آن را دارد که شروع بد داشته باشد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شما یادگیری را کنار می گذارید یعنی مدیریت را کنار گذاشتهاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداومت ، آن کیفیت مهمی است که پیروزی تان را تضمین می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزینه به دست آوردن یک مشتری تازه، حداقل پنج برابر هزینه خشنود نگه‌داشتن مشتریان کنونی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت بین افراد موفق با دیگران در فقدان قدرت نیست، بلکه در فقدان "خواستن" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت از ریسک کردن نهراسیم چرا که به ما این فرصت را خواهد داد تا شجاعت را یاد بگیریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کارفرما نیست که حقوق را پرداخت میکند. کارفرما فقط سرمایه را مدیریت میکند. انکه پرداخت کننده اصلی حقوق و دستمزد است، مشتریست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بزرگترین اکتشافات بشر و یکی از بزرگترین هیجانات او زمانیست که میفهمد میتواند کاری را انجام بدهد که زمانی میترسیده در انجام ان ناکام شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور هم جمع شدن یک اغاز است. با هم ماندن، طی طریق، و با هم همکاری و فعالیت کردن، یک موفقیت.