بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف مى كند و باعث پاكيزگى نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از حق دَم مى زند با سه ويژگى شناخته مى شود: ببينيد دوستانش چه كسانى هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت آن را مى خواند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سجده شكر بر هر مسلمانى واجب است،با آن نمازت را كامل و پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان را به شگفتى مى آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبيحات فاطمه زهرا عليهاالسلام در هر روز پس از هر نماز نزد من محبوب تر از هزار ركعت نماز در هر روز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از هر كس يك نماز و يا يك كار نيك را قبول كند، عذابش نمى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چيزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحيح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز در اول وقت خشنودى خداوند و پايان وقت عفو خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دعا كليد رحمت و وضو كليد نماز و نماز کلید بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امّتم همواره در خير و خوبى اند تا وقتى كه يكديگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند...

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف مى كند و باعث پاكيزگى نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از حق دَم مى زند با سه ويژگى شناخته مى شود: ببينيد دوستانش چه كسانى هستند؟ نمازش چگونه است؟ و در چه وقت آن را مى خواند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سجده شكر بر هر مسلمانى واجب است،با آن نمازت را كامل و پروردگارت را خشنود مى سازى و فرشتگان را به شگفتى مى آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبيحات فاطمه زهرا عليهاالسلام در هر روز پس از هر نماز نزد من محبوب تر از هزار ركعت نماز در هر روز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از هر كس يك نماز و يا يك كار نيك را قبول كند، عذابش نمى نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر در چه (لباسى) و بر چه (چيزى) نماز مى گزارى، اگر از راه صحيح و حلالش نباشد، قبول نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز در اول وقت خشنودى خداوند و پايان وقت عفو خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دعا كليد رحمت و وضو كليد نماز و نماز کلید بهشت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امّتم همواره در خير و خوبى اند تا وقتى كه يكديگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند، زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند...