بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس روزه دارى را سير نمايد، خداوند از حوض (كوثر) من شربتى نصيب او خواهد كرد كه پس از آن هرگز تشنه نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه بگيريد تا تندرست باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى ‏شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق روزه آن است كه بدانى اين پرده ‏اى است كه خداوند در برابر زبان، گوش، چشم، اندام و شكمت آويخته تا ترا از آتش بپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كار نيكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بهار مومن است از شب هاى طولانى ‏اش براى شب زنده ‏دارى و از روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاى شخص روزه ‏دار هنگام افطار مستجاب مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى بهشت درى است ‏بنام (ريان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى ‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است: 1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قيامت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا بحال كسانى كه براى خدا گرسنه و تشنه شده ‏اند اينان در روز قيامت سير مى ‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه ‏اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند تبارک و تعالی می فرماید روزه براى من است و من پاداش آن را مى ‏دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك درهم صدقه دادن از يك روز روزه مستحبى برتر و والاتر است.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس روزه دارى را سير نمايد، خداوند از حوض (كوثر) من شربتى نصيب او خواهد كرد كه پس از آن هرگز تشنه نشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه بگيريد تا تندرست باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى ‏شود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس روزه دارى را افطار دهد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق روزه آن است كه بدانى اين پرده ‏اى است كه خداوند در برابر زبان، گوش، چشم، اندام و شكمت آويخته تا ترا از آتش بپوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس كار نيكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان بهار مومن است از شب هاى طولانى ‏اش براى شب زنده ‏دارى و از روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى ‏گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاى شخص روزه ‏دار هنگام افطار مستجاب مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى بهشت درى است ‏بنام (ريان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى ‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى روزه دار دو سرور و خوشحالى است: 1 - هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قيامت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا بحال كسانى كه براى خدا گرسنه و تشنه شده ‏اند اينان در روز قيامت سير مى ‏شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه روزه او را از غذاهاى مورد علاقه ‏اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخورانند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند تبارک و تعالی می فرماید روزه براى من است و من پاداش آن را مى ‏دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك درهم صدقه دادن از يك روز روزه مستحبى برتر و والاتر است.