بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات قدرت، انصاف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر چیزی زکاتیست و زكات عقل تحمّل نادانان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكاتِ رفاه، نيكى با همسايگان و صله رحم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از مكّه بر گردد و تصميم داشته باشد كه سال بعد هم به حجّ برود، بر عمرش افزوده مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه قلب از فکر در گناهان ، برتر از روزه شکم از طعام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه و حج آرام‏بخش دل‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(یعنى از گناهان پرهیز کند.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را بر خوش اخلاقى تمرين و رياضت دهيد، زيرا كه بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گير شب زنده دار مى رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه دارى (در حكم) دهانى است كه جز به خير سخن نگويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه سپرى است از آفت هاى دنيا و پرده اى است از عذاب آخرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت روزه گرفتن آن است كه به سبب آن ثروتمند و فقير برابر شوند زيرا ثروتمند گرسنگى را احساس نكرده تا به فقير رحم كند چرا كه ثروتمند هرگاه چيزى بخواهد مى تواند فراهم كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب روزه دار عبادت ، سكوت او تسبيح ، دعايش پذيرفته و عملش دو چندان است.  دعاى روزه دار به هنگام افطار از درگاه خدا رد نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه امساك از خوردن و آشاميدن نيست بلكه روزه،خوددارى ازتمامى چيزهايى است كه خداوندسبحان آنها را بد مى داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدايا براى تو روزه گرفتيم و با روزى تو افطار مى كنيم پس آن را از ما بپذير، تشنگى رفت و رگها شاداب شد و پاداش ماند.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس واجبات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات قدرت، انصاف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر چیزی زکاتیست و زكات عقل تحمّل نادانان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زكاتِ رفاه، نيكى با همسايگان و صله رحم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از مكّه بر گردد و تصميم داشته باشد كه سال بعد هم به حجّ برود، بر عمرش افزوده مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه قلب از فکر در گناهان ، برتر از روزه شکم از طعام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه و حج آرام‏بخش دل‏هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که روزه مى ‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(یعنى از گناهان پرهیز کند.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را بر خوش اخلاقى تمرين و رياضت دهيد، زيرا كه بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گير شب زنده دار مى رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه دارى (در حكم) دهانى است كه جز به خير سخن نگويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه سپرى است از آفت هاى دنيا و پرده اى است از عذاب آخرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت روزه گرفتن آن است كه به سبب آن ثروتمند و فقير برابر شوند زيرا ثروتمند گرسنگى را احساس نكرده تا به فقير رحم كند چرا كه ثروتمند هرگاه چيزى بخواهد مى تواند فراهم كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب روزه دار عبادت ، سكوت او تسبيح ، دعايش پذيرفته و عملش دو چندان است.  دعاى روزه دار به هنگام افطار از درگاه خدا رد نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزه امساك از خوردن و آشاميدن نيست بلكه روزه،خوددارى ازتمامى چيزهايى است كه خداوندسبحان آنها را بد مى داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدايا براى تو روزه گرفتيم و با روزى تو افطار مى كنيم پس آن را از ما بپذير، تشنگى رفت و رگها شاداب شد و پاداش ماند.