بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه كردن به سه چيز عبادت است: به صورت پدر و مادر، به قرآن و به دريا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت را نزد خويش ناپسند مگردانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگى کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا مى کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی!ساعتی در خدمت عیال بودن بهتر از هزار سال عبادت بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از حرام دورى كند، خداوند به جاى آن عبادتى كه او را شاد كند نصيبش مى‏گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هايش به نماز و روزهايش به روزه بگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترین عبادت، عفت شکم و شهوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حديث قدسى آمده است كه خداوند مى‏فرمايد: اى احمد همانا عبادت ده جزء است كه نه جزء آن طلب ‏روزى حلال است، پس چون خوراكى و نوشيدنى خود را پاك كردى در پناه و حمايت من هستى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم هرگاه شكم پر شود، فكر به خواب مى ‏رود و حكمت، از كار مى‏ افتد و اعضاى بدن از عبادت باز مى ‏مانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از بین گروهی، کسی را به کار گمارد در حالیکه در بین آنها خدا پسندتر از او وجود داشته باشد به خدا خیانت کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خصلت است كه هيچ كار خوبى بالاتر از آن دو نيست : ايمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قيامت محبوب‏ترين آدميان نزد خداوند فرمان‏برترينِ آنها از او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از خدا اطاعت مى‏كند، از خشم مردم باكى ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خرج کردن در راه طاعت خدا دریغ مکن و گرنه دو برابرش را در راه معصیت او خرج خواهی کرد

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه كردن به سه چيز عبادت است: به صورت پدر و مادر، به قرآن و به دريا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت را نزد خويش ناپسند مگردانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که خدا را، آنگونه که سزاوار اوست، بندگى کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا مى کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی!ساعتی در خدمت عیال بودن بهتر از هزار سال عبادت بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از حرام دورى كند، خداوند به جاى آن عبادتى كه او را شاد كند نصيبش مى‏گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هايش به نماز و روزهايش به روزه بگذرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاترین عبادت، عفت شکم و شهوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حديث قدسى آمده است كه خداوند مى‏فرمايد: اى احمد همانا عبادت ده جزء است كه نه جزء آن طلب ‏روزى حلال است، پس چون خوراكى و نوشيدنى خود را پاك كردى در پناه و حمايت من هستى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم هرگاه شكم پر شود، فكر به خواب مى ‏رود و حكمت، از كار مى‏ افتد و اعضاى بدن از عبادت باز مى ‏مانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که از بین گروهی، کسی را به کار گمارد در حالیکه در بین آنها خدا پسندتر از او وجود داشته باشد به خدا خیانت کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خصلت است كه هيچ كار خوبى بالاتر از آن دو نيست : ايمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قيامت محبوب‏ترين آدميان نزد خداوند فرمان‏برترينِ آنها از او است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه از خدا اطاعت مى‏كند، از خشم مردم باكى ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خرج کردن در راه طاعت خدا دریغ مکن و گرنه دو برابرش را در راه معصیت او خرج خواهی کرد