بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو آوردن به سوى خداى تعالى با دل، از به رنج انداختن بدن در طاعت الھى مؤثرتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بسيار ياد كنيد و هميشه به ياد مرگ باشيد و قرآن زياد بخوانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ به موسى عليه ‏السلام وحى كرد: اى موسى! به زيادى ثروت شاد مشو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، زيرا با زيادى ثروت گناهان فراموش مى‏شود و از ياد بردن من قساوت قلب مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرّاح مدائنى فرمودند: آيا به تو بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، سهيم كردن برادر (دينى) در مال خود و بسيار به ياد خدا بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذكر زبان حمد و ثناء، ذكر نفس سختكوشى و تحمل رنج، ذكر روح بيم و اميد، ذكر دل صدق و صفا، ذكر عقل تعظيم و شرم، ذكر معرفت تسليم و رضا و ذكر باطن مشاهده و لقا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرخورى و سستى اراده و مستى سيرى و غفلت حاصل از قدرت، از عوامل بازدارنده و كند كننده در عمل است و ذكر (خدا) را از ياد مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزوجل به موسى وحى كرد: اى موسى در هيچ حالى مرا فراموش نكن و به ثروت زياد شاد نشو، زيرا از ياد بردن من دلها را سخت مى كند و همراه ثروت زياد، گناهان زياد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويا مؤمنان همان فقيهان (فرزانگان دين فهم) و اهل انديشيدن و پند گرفتن هستند. شنيده هاى دنيوى، گوش آنها را از (شنيدن) ياد خدا كر نمى كند و زرق و برق دنيا چشم آنان را از ياد خدا كور نمى گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه «ياد خدا بزرگتر است» ـ : به ياد خدا بودن در هنگام روبه رو شدن با حلال و حرام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خداى عزوجل را اطاعت كند خدا را ياد كرده است، هر چند نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندك باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را خالصانه ياد كنيد تا بهترين زندگى را داشته باشيد و با آن راه نجات و رستگارى را به پيماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى كند و رحمت او را فرود مى آورد.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرات نبخشد و از خداوند بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو آوردن به سوى خداى تعالى با دل، از به رنج انداختن بدن در طاعت الھى مؤثرتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بسيار ياد كنيد و هميشه به ياد مرگ باشيد و قرآن زياد بخوانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ به موسى عليه ‏السلام وحى كرد: اى موسى! به زيادى ثروت شاد مشو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، زيرا با زيادى ثروت گناهان فراموش مى‏شود و از ياد بردن من قساوت قلب مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جرّاح مدائنى فرمودند: آيا به تو بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، سهيم كردن برادر (دينى) در مال خود و بسيار به ياد خدا بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذكر زبان حمد و ثناء، ذكر نفس سختكوشى و تحمل رنج، ذكر روح بيم و اميد، ذكر دل صدق و صفا، ذكر عقل تعظيم و شرم، ذكر معرفت تسليم و رضا و ذكر باطن مشاهده و لقا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرخورى و سستى اراده و مستى سيرى و غفلت حاصل از قدرت، از عوامل بازدارنده و كند كننده در عمل است و ذكر (خدا) را از ياد مى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزوجل به موسى وحى كرد: اى موسى در هيچ حالى مرا فراموش نكن و به ثروت زياد شاد نشو، زيرا از ياد بردن من دلها را سخت مى كند و همراه ثروت زياد، گناهان زياد است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويا مؤمنان همان فقيهان (فرزانگان دين فهم) و اهل انديشيدن و پند گرفتن هستند. شنيده هاى دنيوى، گوش آنها را از (شنيدن) ياد خدا كر نمى كند و زرق و برق دنيا چشم آنان را از ياد خدا كور نمى گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه «ياد خدا بزرگتر است» ـ : به ياد خدا بودن در هنگام روبه رو شدن با حلال و حرام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس خداى عزوجل را اطاعت كند خدا را ياد كرده است، هر چند نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندك باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را خالصانه ياد كنيد تا بهترين زندگى را داشته باشيد و با آن راه نجات و رستگارى را به پيماييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ياد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى كند و رحمت او را فرود مى آورد.