بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه خوش دارد دعايش هنگام سختى مستجاب شود، هنگام آسايش، بسيار دعا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى خواهد دعايش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگدست مهلت دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعايى كه با بسم اللّه  الرحمن الرحيم شروع شود، رد نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس از لقمه حلال بخورد، قلبش صفا و رقت مى يابد، چشمانش از ترس خداوند متعال پر اشك مى شود و براى (استجابت) دعايش مانعى نمى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نيكانشان دعا كنند امّا دعايشان مستجاب نشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بلا را برطرف مى كند و مؤثرترينِ داروست. همچنين، قضاى حتمى را برمى گرداند و درد و بيمارى ها را چيزى جز دعا و صدقه از بين نمى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى خواهد دعايش مستجاب شود و غمش از بين برود بايد گره از كار گرفتارى باز كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در هيچ كارى به مردم اميد نبندد و همه كارهاى خود را به خداى عز و جل واگذارد، خداوند هر خواسته اى كه او داشته باشد اجابت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و حق مردم را بپردازد. دعاى هيچ بنده اى كه مال حرام در شكمش باشد يا حق كسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كردن را در هنگام رقّت قلب غنيمت شمريد، كه رقت قلب، رحمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ دعايى زودتر از دعايى كه انسان در غياب كسى مى كند، مستجاب نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختى ها و گرفتارى ها دعاى او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در دلش هوايى جز خشنودى خدا خطور نكند، من ضمانت مى كنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركه خوش دارد دعايش هنگام سختى مستجاب شود، هنگام آسايش، بسيار دعا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى خواهد دعايش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگدست مهلت دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعايى كه با بسم اللّه  الرحمن الرحيم شروع شود، رد نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس از لقمه حلال بخورد، قلبش صفا و رقت مى يابد، چشمانش از ترس خداوند متعال پر اشك مى شود و براى (استجابت) دعايش مانعى نمى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نيكانشان دعا كنند امّا دعايشان مستجاب نشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بلا را برطرف مى كند و مؤثرترينِ داروست. همچنين، قضاى حتمى را برمى گرداند و درد و بيمارى ها را چيزى جز دعا و صدقه از بين نمى برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى خواهد دعايش مستجاب شود و غمش از بين برود بايد گره از كار گرفتارى باز كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در هيچ كارى به مردم اميد نبندد و همه كارهاى خود را به خداى عز و جل واگذارد، خداوند هر خواسته اى كه او داشته باشد اجابت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و حق مردم را بپردازد. دعاى هيچ بنده اى كه مال حرام در شكمش باشد يا حق كسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كردن را در هنگام رقّت قلب غنيمت شمريد، كه رقت قلب، رحمت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ دعايى زودتر از دعايى كه انسان در غياب كسى مى كند، مستجاب نمى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختى ها و گرفتارى ها دعاى او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در دلش هوايى جز خشنودى خدا خطور نكند، من ضمانت مى كنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند.