بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل مى فرمايد: هيچ مخلوقى نيست كه به غير من پناه ببرد، مگر اين كه دستش را از اسباب و ريسمان هاى آسمانها و زمين كوتاه كنم، پس اگر از من بخواهد عطايش نكنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اكرم صلى الله عليه و آله گروهى را كه كشت و كار نمى كردند، ديدند و فرمودند: شما چه كاره ايد؟ عرض كردند ما توكل كنندگانيم. فرمودند: نه، شما سر باريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا توكل كند، مغلوب نشود و هر كس به خدا توسل جويد، شكست نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى نيازى و عزّت به هر طرف مى گردند و چون به جايگاه توكل دست يافتند در آنجا قرار مى گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا توكل كند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برايش فراهم مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توكل بر خداوند، مايه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمانی از گناه برای توبه کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمى ‏پذيرد. عرض شد: اى رسول خدا، چرا؟ فرمودند: چون هرگاه از گناهى توبه كند در ورطه گناهى بدتر از آن كه توبه كرده است مى ‏افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن بازگشت كننده به خدا، آمرزش خواه و توبه كننده است و منافق نيرنگباز، زيانبار و شكّاك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه زيباست، ولى در جوانی زيباتر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چيزى از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد [و به او ندهد]، خداوند، بركت روزى را بر او حرام مى‏كند، مگر آن كه توبه كند [و جبران نمايد].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابت دعایت را دیر مپندار، در حالی که خودت با گناه راه اجابت آن را بسته ای.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عزوجل مى فرمايد: هيچ مخلوقى نيست كه به غير من پناه ببرد، مگر اين كه دستش را از اسباب و ريسمان هاى آسمانها و زمين كوتاه كنم، پس اگر از من بخواهد عطايش نكنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اكرم صلى الله عليه و آله گروهى را كه كشت و كار نمى كردند، ديدند و فرمودند: شما چه كاره ايد؟ عرض كردند ما توكل كنندگانيم. فرمودند: نه، شما سر باريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا توكل كند، مغلوب نشود و هر كس به خدا توسل جويد، شكست نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى نيازى و عزّت به هر طرف مى گردند و چون به جايگاه توكل دست يافتند در آنجا قرار مى گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به خدا توكل كند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برايش فراهم مى گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توكل بر خداوند، مايه نجات از هر بدى و محفوظ بودن از هر دشمنى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمانی از گناه برای توبه کافی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه نکردن آسان تر از طلب توبه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند از آدم بد اخلاق توبه نمى ‏پذيرد. عرض شد: اى رسول خدا، چرا؟ فرمودند: چون هرگاه از گناهى توبه كند در ورطه گناهى بدتر از آن كه توبه كرده است مى ‏افتد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤمن بازگشت كننده به خدا، آمرزش خواه و توبه كننده است و منافق نيرنگباز، زيانبار و شكّاك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه زيباست، ولى در جوانی زيباتر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس چيزى از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد [و به او ندهد]، خداوند، بركت روزى را بر او حرام مى‏كند، مگر آن كه توبه كند [و جبران نمايد].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابت دعایت را دیر مپندار، در حالی که خودت با گناه راه اجابت آن را بسته ای.