بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به موذن و دانشمند روى آورد روز قیامت در زیر پرچم من و در بهشت همسایه من خواهد بود و براى او در نزد خدا ثواب شصت شهید است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا (ص ) وقتى صداى اذان مؤ ذن را مى شنید، و آن جملات را تکرار مى کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابت دعوت اذان گو، سبب افزایش روزى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى تا چهل روز گوشت نخورد بداخلاق مى شود، وقتى که بداخلاق شد در گوش او اذان بگویید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سفر فقط اقامه کفایت مى کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که فرزندى به او داده شد (به دنیا آمد) در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید، زیرا این عمل ، نوزاد را از شر شیطان حفظ مى نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(روایت شده است ) که فرشتگان هنگامى که اذان مردم زمین را مى شنوند مى گویند: این آواز امت محمد (ص ) به وجدانیت خداوند است از این رو براى امت او تا آن گاه که مردم از آن نماز فارغ شوند استغفار مى کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه به غیر خدا تكیه كند، خدا وى را به ھم او وامى گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش گمانى به خدا اين است كه جز به خدا اميد نداشته باشى و جز از گناهت نترسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بر خدا توکل کند دشواریها برایش آسان شده و اسباب برایش فراهم گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت کردن ، 3 - و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به خدا بهاى هر چیز گرانبها است و نردبانى به سوى هر بلندایى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به موذن و دانشمند روى آورد روز قیامت در زیر پرچم من و در بهشت همسایه من خواهد بود و براى او در نزد خدا ثواب شصت شهید است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا (ص ) وقتى صداى اذان مؤ ذن را مى شنید، و آن جملات را تکرار مى کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابت دعوت اذان گو، سبب افزایش روزى مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى تا چهل روز گوشت نخورد بداخلاق مى شود، وقتى که بداخلاق شد در گوش او اذان بگویید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سفر فقط اقامه کفایت مى کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسى که فرزندى به او داده شد (به دنیا آمد) در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید، زیرا این عمل ، نوزاد را از شر شیطان حفظ مى نماید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(روایت شده است ) که فرشتگان هنگامى که اذان مردم زمین را مى شنوند مى گویند: این آواز امت محمد (ص ) به وجدانیت خداوند است از این رو براى امت او تا آن گاه که مردم از آن نماز فارغ شوند استغفار مى کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه به غیر خدا تكیه كند، خدا وى را به ھم او وامى گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش گمانى به خدا اين است كه جز به خدا اميد نداشته باشى و جز از گناهت نترسى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند (عز و جل) می فرماید: بی گمان امید هر مومنی که به غیر من امید ببندد را با مأیوس کردن او قطع می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بر خدا توکل کند دشواریها برایش آسان شده و اسباب برایش فراهم گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت کردن ، 3 - و توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به خدا بهاى هر چیز گرانبها است و نردبانى به سوى هر بلندایى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حد توکل چیست؟ حضرت فرمودند: اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.