بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامى كه مؤمن بر صراط مى‏گذرد، و مى‏گويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. ناگاه زبانه‏هاى آتش خاموش مى‏شود و مى‏گويد: اى مؤمن عبور كن زيرا نور تو آتش مرا خاموش كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى‏خواهد خداوند او را از زبانيه (فرشتگان عذاب) نوزده‏گانه برهاند، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند زيرا آن نوزده حرف است. تا خداوند هر حرف آن را سپرى در مقابل يكى از آن فرشتگان قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند عزيز و جليل نقل كرده است كه فرمود: هر كار ارزشمندى كه در آن بسم اللّه‏ ذكر نشود ناقص است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را براى بزرگداشت خداوند زيبا بنويسد، خداوند او را مى ‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند خداوند به ازاى هر حرفِ آن چهار هزار حسنه برايش مى‏نويسد و چهار هزار گناه از او پاك مى‏كند و چهار هزار درجه او را بالا مى‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره‏ هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر بنـده‏اى... در ابتداى وضويش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد همه اعضايش از گناهان پاك مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بنده‏اى هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، خداوند به فرشتگان مى‏ گويد: به تعداد نفس‏هايش تا صبح برايش حسنه بنويسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعايى كه با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم شروع شود، رد نمى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند می فرماید: «... هرگاه بنده بگويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، خداى متعال مى‏گويد: بنده من با نام من آغاز كرد. بر من است كه كارهايش را به انجام رسانم و او را در همه حال، بركت دهم».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با طهارت به بستر رود، آن شب بشتر او به منزله مسجد اوست و اگر یادش آمد که وضو ندارد به همان رو انداز خود -هر چه می خواهد باشد- تیمم کند که اگر چنین کرد پیوسته در نماز و ذکر خداوند خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر بنـده ‏اى... در ابتداى وضويش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد همه اعضايش از گناهان پاك مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، كليد وضو و كليد هر چيزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم از شيطان و شيطان از آتش آفريده شده است و آتش با آب خاموش مى شود، پس هرگاه يكى از شما به خشم آمد، وضو بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضو زياد بگير تا خداوند، عمرت را زياد كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با آبى غسل كند كه پيش‏تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود، كسى را جز خود سرزنش نكند.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامى كه مؤمن بر صراط مى‏گذرد، و مى‏گويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. ناگاه زبانه‏هاى آتش خاموش مى‏شود و مى‏گويد: اى مؤمن عبور كن زيرا نور تو آتش مرا خاموش كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مى‏خواهد خداوند او را از زبانيه (فرشتگان عذاب) نوزده‏گانه برهاند، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند زيرا آن نوزده حرف است. تا خداوند هر حرف آن را سپرى در مقابل يكى از آن فرشتگان قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند عزيز و جليل نقل كرده است كه فرمود: هر كار ارزشمندى كه در آن بسم اللّه‏ ذكر نشود ناقص است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را براى بزرگداشت خداوند زيبا بنويسد، خداوند او را مى ‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند خداوند به ازاى هر حرفِ آن چهار هزار حسنه برايش مى‏نويسد و چهار هزار گناه از او پاك مى‏كند و چهار هزار درجه او را بالا مى‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره‏ هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر بنـده‏اى... در ابتداى وضويش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد همه اعضايش از گناهان پاك مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بنده‏اى هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، خداوند به فرشتگان مى‏ گويد: به تعداد نفس‏هايش تا صبح برايش حسنه بنويسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعايى كه با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم شروع شود، رد نمى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند می فرماید: «... هرگاه بنده بگويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، خداى متعال مى‏گويد: بنده من با نام من آغاز كرد. بر من است كه كارهايش را به انجام رسانم و او را در همه حال، بركت دهم».

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که با طهارت به بستر رود، آن شب بشتر او به منزله مسجد اوست و اگر یادش آمد که وضو ندارد به همان رو انداز خود -هر چه می خواهد باشد- تیمم کند که اگر چنین کرد پیوسته در نماز و ذکر خداوند خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر بنـده ‏اى... در ابتداى وضويش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد همه اعضايش از گناهان پاك مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، كليد وضو و كليد هر چيزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم از شيطان و شيطان از آتش آفريده شده است و آتش با آب خاموش مى شود، پس هرگاه يكى از شما به خشم آمد، وضو بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضو زياد بگير تا خداوند، عمرت را زياد كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با آبى غسل كند كه پيش‏تر در آن غسل شده است و به جذام مبتلا شود، كسى را جز خود سرزنش نكند.