بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقوق قلم بر كسى كه آن را براى نوشتن در دست مى‏ گيرد اين است كه با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم آغاز كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهاى گناهان را با استعاذه (پناه بردن به خدا) ببنديد و درهاى طاعت را با بسم اللّه‏ گفتن بگشاييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه‏ هاى مؤمن پنج چيز است: ... و بلند گفتن بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معناى گفته كسى كه بسم اللّه‏ مى ‏گويد، يعنى نشانى از نشانه‏ هاى خداوند را بر خود مى ‏گذارم و آن عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، به اسم اعظم نزديك‏تر است از سياهى چشم به سفيدى‏ اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، تاج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باء (بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم) بهاء (روشنى) خدا و سين آن سناء (بزرگى) خدا و ميم آن مجد (عظمت) خدا، و اللّه‏ معبود همه چيز، رحمن مهربان به همه خلق، رحيم مهربان فقط به مؤمنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، بزرگ‏ترين ـ فرمود ـ يا با عظمت‏ ترين نام خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را رها مكن حتى اگر بعدش شعر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را از تمامى مردم با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم و قل هو اللّه‏ احد حفظ كن. آن را از سمت راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پايين بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام كاظم عليه‏ السلام پرسيدند: كداميك از آيات كتاب خدا برتر و بزرگ‏تر است؟ فرمودند: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏، شفاى هر دردى و يارى كننده هر دارويى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به صداى قارى ‏اى كه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت مى ‏كند گوش دهد، براى او آن خواهد بود، كه براى قارى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بنده‏اى بخواهد چيزى بخواند يا كارى انجام دهد و بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، در كارش بركت داده مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، كليد هر نوشته ‏اى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بسم اللّه‏ را قرائت كنى، فرشتگان، تا بهشت تو را حفظ مى‏ كنند و آن شفاى هر دردى است.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حقوق قلم بر كسى كه آن را براى نوشتن در دست مى‏ گيرد اين است كه با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم آغاز كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهاى گناهان را با استعاذه (پناه بردن به خدا) ببنديد و درهاى طاعت را با بسم اللّه‏ گفتن بگشاييد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه‏ هاى مؤمن پنج چيز است: ... و بلند گفتن بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معناى گفته كسى كه بسم اللّه‏ مى ‏گويد، يعنى نشانى از نشانه‏ هاى خداوند را بر خود مى ‏گذارم و آن عبادت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، به اسم اعظم نزديك‏تر است از سياهى چشم به سفيدى‏ اش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، تاج است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باء (بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم) بهاء (روشنى) خدا و سين آن سناء (بزرگى) خدا و ميم آن مجد (عظمت) خدا، و اللّه‏ معبود همه چيز، رحمن مهربان به همه خلق، رحيم مهربان فقط به مؤمنان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، بزرگ‏ترين ـ فرمود ـ يا با عظمت‏ ترين نام خداوند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را رها مكن حتى اگر بعدش شعر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود را از تمامى مردم با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم و قل هو اللّه‏ احد حفظ كن. آن را از سمت راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پايين بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امام كاظم عليه‏ السلام پرسيدند: كداميك از آيات كتاب خدا برتر و بزرگ‏تر است؟ فرمودند: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏، شفاى هر دردى و يارى كننده هر دارويى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به صداى قارى ‏اى كه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت مى ‏كند گوش دهد، براى او آن خواهد بود، كه براى قارى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بنده‏اى بخواهد چيزى بخواند يا كارى انجام دهد و بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، در كارش بركت داده مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، كليد هر نوشته ‏اى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بسم اللّه‏ را قرائت كنى، فرشتگان، تا بهشت تو را حفظ مى‏ كنند و آن شفاى هر دردى است.