بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسى داراى چهار خصلت باشد هر چند از سر تا قدمش را گناه فرا گرفته باشد خداوند آن گناهان را به نيكى تبديل مى‌كند: راستگويى، شرم و حيا، نيك خلقى، روحيه شكرگزارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که بدون بصیرت حرکت می کند مانند کسی است که بیراهه می رود و تند رفتنش جز به دور شدن از راه نمی انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نيك كامل نمى ‏شود مگر به سه چيز: شتاب در انجام دادن، كوچك شمردن و پنهان داشتن آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه به دانسته هایش عمل کند خدا آنچه نمی داند را به او یاد می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتر از هر کار نیکی، کاری هست تا جاییکه مرد در راه خدا کشته شود، پس چون در راه خدا کشته شد برتر از آن کاری وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای عزوجل به یکی از پیغمبران وحی فرستاد که چون اطاعت شوم، خورسند گردم، برکت دهم و برای برکت من پایانی نیست. و هر گاه عصیان شوم، به خشم آیم و چون به خشم آیم لعنت کنم و لعنت من به هفت پشت برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد، خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین اعمال دوست داشتن در راه خدا و دشمنی در راه اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس حريم خدا را حفظ كند، حرمتش حفظ مى‏شود و هر كس خدا را اطاعت كند، اطاعت مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى او بوسه مى ‏زند و مى‏ گويد: اين چهره ‏اى است كه روى رستگارى را نمى ‏بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بيدارى در طاعت خدا، بهار اوليا و بوستان نيك‏بختان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز شب، انسان را خوش‏ سيما، خوش ‏اخلاق و خوش بو مى‏كند و روزى را زياد و قرض را ادا مى‏ نمايد و غم و اندوه را از بين مى‏ برد و چشم را نورانى مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز شب، موجب رضايت پروردگار، دوستى فرشتگان، سنت پيامبران، نور معرفت، ريشه ايمان، آسايش بدن‏ها، مايه ناراحتى شيطان، سلاحى بر ضدّ دشمنان، مايه اجابت دعا، قبولى اعمال و بركت در روزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور در نماز جمعه هم زيارت است و هم زيبايى.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه مردم با خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسى داراى چهار خصلت باشد هر چند از سر تا قدمش را گناه فرا گرفته باشد خداوند آن گناهان را به نيكى تبديل مى‌كند: راستگويى، شرم و حيا، نيك خلقى، روحيه شكرگزارى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که بدون بصیرت حرکت می کند مانند کسی است که بیراهه می رود و تند رفتنش جز به دور شدن از راه نمی انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نيك كامل نمى ‏شود مگر به سه چيز: شتاب در انجام دادن، كوچك شمردن و پنهان داشتن آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه به دانسته هایش عمل کند خدا آنچه نمی داند را به او یاد می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برتر از هر کار نیکی، کاری هست تا جاییکه مرد در راه خدا کشته شود، پس چون در راه خدا کشته شد برتر از آن کاری وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای عزوجل به یکی از پیغمبران وحی فرستاد که چون اطاعت شوم، خورسند گردم، برکت دهم و برای برکت من پایانی نیست. و هر گاه عصیان شوم، به خشم آیم و چون به خشم آیم لعنت کنم و لعنت من به هفت پشت برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که بر طاعت خدا شکیبا باشد، خداوند سبحان بهتر از آنچه صبر کرده به او می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین اعمال دوست داشتن در راه خدا و دشمنی در راه اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس حريم خدا را حفظ كند، حرمتش حفظ مى‏شود و هر كس خدا را اطاعت كند، اطاعت مى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشانى او بوسه مى ‏زند و مى‏ گويد: اين چهره ‏اى است كه روى رستگارى را نمى ‏بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بيدارى در طاعت خدا، بهار اوليا و بوستان نيك‏بختان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز شب، انسان را خوش‏ سيما، خوش ‏اخلاق و خوش بو مى‏كند و روزى را زياد و قرض را ادا مى‏ نمايد و غم و اندوه را از بين مى‏ برد و چشم را نورانى مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز شب، موجب رضايت پروردگار، دوستى فرشتگان، سنت پيامبران، نور معرفت، ريشه ايمان، آسايش بدن‏ها، مايه ناراحتى شيطان، سلاحى بر ضدّ دشمنان، مايه اجابت دعا، قبولى اعمال و بركت در روزى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور در نماز جمعه هم زيارت است و هم زيبايى.