بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب ترین بندگان خدا نزد وی کسی است که با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند، دوست دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد و از او بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خدا اين است كه خيرخواه همه مردم باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مردى به همسر خود نگاه كند و همسرش به او نگاه كند خداوند بديده رحمت به آنان نگاه مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پيامبر نشده ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه مبعوث شده ام تا مايه رحمت باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضو را کامل بگیر تا همچون ابر از صراط عبور کنی، با صدای آشکار سلام کن تا خیر و برکت خانه ات افزون شود و زیاد صدقه ی پنهانی بده که این کار خشم پروردگار را فرو می نشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مى ‏فرمايد: بنده من با هيچ كارى پسنديده‏تر از انجام آن چه كه بر او فرض كردم، محبوب من نمی‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس رضاى خدا به خشم مردم جويد، خداوند از او خشنود شود و مردم را از او خشنود كند و هر كس رضاى مردم را به خشم خدا جويد، خداوند بر او خشم گيرد و مردم را از او خشمگين كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز، از آيين‏هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و بركت در روزى است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای على! عقل چيزى است كه با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان به دست مى ‏آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت با عاقلِ خيرخواه، خجستگى، بركت، رشد و توفيقى از سوى خداست.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب ترین بندگان خدا نزد وی کسی است که با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند، دوست دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد و از او بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مؤثّرترين وسيله جلب رحمت خدا اين است كه خيرخواه همه مردم باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى مردى به همسر خود نگاه كند و همسرش به او نگاه كند خداوند بديده رحمت به آنان نگاه مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پيامبر نشده ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه مبعوث شده ام تا مايه رحمت باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وضو را کامل بگیر تا همچون ابر از صراط عبور کنی، با صدای آشکار سلام کن تا خیر و برکت خانه ات افزون شود و زیاد صدقه ی پنهانی بده که این کار خشم پروردگار را فرو می نشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مى ‏فرمايد: بنده من با هيچ كارى پسنديده‏تر از انجام آن چه كه بر او فرض كردم، محبوب من نمی‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس رضاى خدا به خشم مردم جويد، خداوند از او خشنود شود و مردم را از او خشنود كند و هر كس رضاى مردم را به خشم خدا جويد، خداوند بر او خشم گيرد و مردم را از او خشمگين كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که برای جلب رضایت و خوشنودی مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کـس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز، از آيين‏هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و بركت در روزى است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای على! عقل چيزى است كه با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان به دست مى ‏آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشورت با عاقلِ خيرخواه، خجستگى، بركت، رشد و توفيقى از سوى خداست.