بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آينده نوشته مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را قرائت كند مثل اينست كه درماه هاى ديگر تمام قرآن را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بنده «خدا» مى‏ دانست كه در ماه رمضان چيست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى ‏داشت كه تمام سال، رمضان باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى ‏شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانه ‏اش مغفرت و پايانش اجابت و آزادى از آتش جهنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برايش محسوب مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏افزايد و گناهان را پاك مى‏كند و آن ماه بركت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگاه يكى از شما به خانه خود وارد مى ‏شود، سلام كند، چرا كه سلام بركت مى‏ آورد و فرشتگان با سلام دهنده انس مى‏ گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ای که در آن غنا ( آوازه خوانی – موسیقی وسایر مظاهر غنا ) باشد ، از مصیبت دردناک ناگهانی در امان نیست و دعا در آن خانه مستجاب نمی گردد و فرشتگان در آن منزل داخل نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى و بدى در روز جمعه چند برابر (حساب) مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جمعه، اندكى از سبيل و ناخن‏هاى خود را بگير، و اگر هم چيزى وجود نداشته باشد، آن را (كمى) بساى، [كه در اين صورت] ديوانگى، جذام و پيسى به تو نمى‏ رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در روز جمعه ناخن‏هايش را كوتاه كند، عمر و مالش زياد مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در مسجد سهله دو ركعت نماز بخواند، خداوند، دو سال بر عمر او مى ‏افزايد.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آينده نوشته مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را قرائت كند مثل اينست كه درماه هاى ديگر تمام قرآن را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بنده «خدا» مى‏ دانست كه در ماه رمضان چيست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى ‏داشت كه تمام سال، رمضان باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى ‏شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانه ‏اش مغفرت و پايانش اجابت و آزادى از آتش جهنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برايش محسوب مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏افزايد و گناهان را پاك مى‏كند و آن ماه بركت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هرگاه يكى از شما به خانه خود وارد مى ‏شود، سلام كند، چرا كه سلام بركت مى‏ آورد و فرشتگان با سلام دهنده انس مى‏ گيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ای که در آن غنا ( آوازه خوانی – موسیقی وسایر مظاهر غنا ) باشد ، از مصیبت دردناک ناگهانی در امان نیست و دعا در آن خانه مستجاب نمی گردد و فرشتگان در آن منزل داخل نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبى و بدى در روز جمعه چند برابر (حساب) مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جمعه، اندكى از سبيل و ناخن‏هاى خود را بگير، و اگر هم چيزى وجود نداشته باشد، آن را (كمى) بساى، [كه در اين صورت] ديوانگى، جذام و پيسى به تو نمى‏ رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در روز جمعه ناخن‏هايش را كوتاه كند، عمر و مالش زياد مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در مسجد سهله دو ركعت نماز بخواند، خداوند، دو سال بر عمر او مى ‏افزايد.