بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ما را در روز هایی که از ماه شعبان گذشت نبخشیدی پس ما را در باقیمانده آن بیامرز{این دعا سفارش شده است در روزهای پایانی ماه شعبان زیاد خوانده شود}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در رمضان آمرزيده نشود، در كدام ماه آمرزيده خواھد شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھر كه ماه رمضان را دريابد و آمرزيده نشود، خداوند او را (از رحمت خود) دور گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوند بر ھر شیطان سركشى ھفت تن از فرشتگان خود را گمارده است كه تا پايان اين ماه ھمچنان در بند آن ھا مى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چون ھلال ماه رمضان پديد آ يد، در ھاى دوزخ بسته گردد و در ھاى بھشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر كشیده شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسى كه در ماه رمضان آمرزيده نشود، تا رمضان آينده آمرزيده نگردد، مگر آن كه در عرفه حاضر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، قلب ماه رمضان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطارى دادن به برادر روزه ‏دارت از روزه ‏ات بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوى خوش، تحفه روزه‏ دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاى روزه ‏دار رد نمى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطار كردن در منزل برادر مسلمانت، برتر از هفتاد روز روزه تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ماه [رمضان] قرآن را بسيار تلاوت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكميل روزه به پرداخت زكاة يعنى فطره است، همچنان كه صلوات بر پيامبر (صلى الله عليه و آله) كمال نماز است همانند کسی که روزه بگیرد و زکات نپردازد برایش روزه ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام باقر علیه السلام در شب بيست و يكم و بيست‏ و سوم ماه رمضان مشغول دعا مى‏ شد تا شب بسر آيد و آنگاه كه شب به پايان مى ‏رسيد نماز صبح را مى‏ خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى‏ گيرد و تصويب آن در شب بيست ويكم و تنفيذ آن در شب بيست‏ و سوم.

گروه پیامک حدیث عبادی / اس ام اس رابطه خدا با مردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر ما را در روز هایی که از ماه شعبان گذشت نبخشیدی پس ما را در باقیمانده آن بیامرز{این دعا سفارش شده است در روزهای پایانی ماه شعبان زیاد خوانده شود}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در رمضان آمرزيده نشود، در كدام ماه آمرزيده خواھد شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھر كه ماه رمضان را دريابد و آمرزيده نشود، خداوند او را (از رحمت خود) دور گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 خداوند بر ھر شیطان سركشى ھفت تن از فرشتگان خود را گمارده است كه تا پايان اين ماه ھمچنان در بند آن ھا مى باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 چون ھلال ماه رمضان پديد آ يد، در ھاى دوزخ بسته گردد و در ھاى بھشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر كشیده شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كسى كه در ماه رمضان آمرزيده نشود، تا رمضان آينده آمرزيده نگردد، مگر آن كه در عرفه حاضر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قدر، قلب ماه رمضان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطارى دادن به برادر روزه ‏دارت از روزه ‏ات بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوى خوش، تحفه روزه‏ دار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاى روزه ‏دار رد نمى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افطار كردن در منزل برادر مسلمانت، برتر از هفتاد روز روزه تو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ماه [رمضان] قرآن را بسيار تلاوت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تكميل روزه به پرداخت زكاة يعنى فطره است، همچنان كه صلوات بر پيامبر (صلى الله عليه و آله) كمال نماز است همانند کسی که روزه بگیرد و زکات نپردازد برایش روزه ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام باقر علیه السلام در شب بيست و يكم و بيست‏ و سوم ماه رمضان مشغول دعا مى‏ شد تا شب بسر آيد و آنگاه كه شب به پايان مى ‏رسيد نماز صبح را مى‏ خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى‏ گيرد و تصويب آن در شب بيست ويكم و تنفيذ آن در شب بيست‏ و سوم.