بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث سیاسی / اس ام اس امر به معروف و نهی از منکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را از منكر باز داريد و خود نيز از آن دورى كنيد زيرا شما مأمور شده ايد كه اوّل خودتان منكر را ترك كنيد بعد نهى از منكر نمائيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيراى معـروف باشيد و به آن نـيز دسـتور بدهيد و بپذيريد نهى از منكر را و خود نيز از آن نهى كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که کارهای خوب را به دل، نیک نشمارد و کارهای زشت را به دل، ناپسند نشمرد، چنان واژگونه گردد بالای او پایین، و پایین او بالا می گردد(یعنی تشخیص خوب و بد را از دست می دهد) .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانى كه مردم را به كارهاى نيك امر مى كنند و خود آن را انجام نمى دهند و كسانى كه مردم را از كارهاى زشت باز مى دارند اما خود مرتكب آن مى شوند مورد لعن و نفرين هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا منافق از كار زشت نهى مى كند، امـا خـود از آن اجتناب نمى كند و به كار خوب سفارش مى كند، اما خـود انجـام نمى دهـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسـول خـدا صلي الله عليه و آله به ما امـر فرمـودند كـه با گنهكاران با چهره اى درهم كشيده برخورد كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدكار را به وسيله كارِنيك خود اصـلاح كن، و با سخن زيبايت ديگران را به كار خير رهنمون باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصيّت به فرزندان بزرگوارشان امام حسن و امام حسین عليهما السلام فرمودند:  شما را بـه تقــواى الهى ... و امر به معروف و نهى از منكر سفارش مى كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غيرتمندبودن مؤمن همين بس كه هرگاه كار زشت و ناپسندى مشاهده كرد خداى متعال از قلبش در مورد ناخوش داشتن آن منكر آگاه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهاد بر چهار قسم است: 1 ـ امر به معروف 2 ـ نهى از منكر 3 ـ راستى در هنگامه شكيبائى 4 ـ دورى از گناهكار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهى هستند كه نه پيامبرند و نه شهيد ولى مردم به مقامى كه خداوند به خاطر امر به معروف و نهى از منكر به آنان عطا فرموده غبطه مى خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم كسانى هستند كه قرآن بهتر خوانند و در كار دين داناتر باشند و از خدا بيشتر ترسند و به نيكى بيشتر امر كنند و از بدى بيشتر جلوگيرى كنند و با خويشاوندان بيشتر نزديك شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كار مردم امر به معروف مى باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک کرده و نه روزی کسی را قطع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه منكَر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده ‏اى است ميان زندگان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از شما منكرى ببيند بايد با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن را تغيير دهد، كه پائين‏ترين درجه ايمان همين (تغيير قلبى) است.

گروه پیامک حدیث سیاسی / اس ام اس امر به معروف و نهی از منکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران را از منكر باز داريد و خود نيز از آن دورى كنيد زيرا شما مأمور شده ايد كه اوّل خودتان منكر را ترك كنيد بعد نهى از منكر نمائيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيراى معـروف باشيد و به آن نـيز دسـتور بدهيد و بپذيريد نهى از منكر را و خود نيز از آن نهى كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که کارهای خوب را به دل، نیک نشمارد و کارهای زشت را به دل، ناپسند نشمرد، چنان واژگونه گردد بالای او پایین، و پایین او بالا می گردد(یعنی تشخیص خوب و بد را از دست می دهد) .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانى كه مردم را به كارهاى نيك امر مى كنند و خود آن را انجام نمى دهند و كسانى كه مردم را از كارهاى زشت باز مى دارند اما خود مرتكب آن مى شوند مورد لعن و نفرين هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا منافق از كار زشت نهى مى كند، امـا خـود از آن اجتناب نمى كند و به كار خوب سفارش مى كند، اما خـود انجـام نمى دهـد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسـول خـدا صلي الله عليه و آله به ما امـر فرمـودند كـه با گنهكاران با چهره اى درهم كشيده برخورد كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدكار را به وسيله كارِنيك خود اصـلاح كن، و با سخن زيبايت ديگران را به كار خير رهنمون باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصيّت به فرزندان بزرگوارشان امام حسن و امام حسین عليهما السلام فرمودند:  شما را بـه تقــواى الهى ... و امر به معروف و نهى از منكر سفارش مى كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غيرتمندبودن مؤمن همين بس كه هرگاه كار زشت و ناپسندى مشاهده كرد خداى متعال از قلبش در مورد ناخوش داشتن آن منكر آگاه باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهاد بر چهار قسم است: 1 ـ امر به معروف 2 ـ نهى از منكر 3 ـ راستى در هنگامه شكيبائى 4 ـ دورى از گناهكار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهى هستند كه نه پيامبرند و نه شهيد ولى مردم به مقامى كه خداوند به خاطر امر به معروف و نهى از منكر به آنان عطا فرموده غبطه مى خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين مردم كسانى هستند كه قرآن بهتر خوانند و در كار دين داناتر باشند و از خدا بيشتر ترسند و به نيكى بيشتر امر كنند و از بدى بيشتر جلوگيرى كنند و با خويشاوندان بيشتر نزديك شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين كار مردم امر به معروف مى باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه مرگ کسی را نزدیک کرده و نه روزی کسی را قطع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه منكَر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده ‏اى است ميان زندگان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از شما منكرى ببيند بايد با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن را تغيير دهد، كه پائين‏ترين درجه ايمان همين (تغيير قلبى) است.