بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس فقر و غنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى اعتنائى و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترین توانگرى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران قرار داده، هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به واسطه اینکه ثروتمندی از حق او بهره مند شده و خدا تعالی در این باره از آنان بازخواست می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که نزد ثروتمندی رود و به خاطر دارائیش در برابر او کرنش کند خداوند دو سوم دینش را می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ به موسى علیه السلام وحى كرد: اى موسى! به زيادى ثروت شاد مشو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، زيرا با زيادى ثروت گناهان فراموش مى‏ شود و از ياد بردن من قساوت قلب مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگى، اصلاح ثروت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در روز جمعه ناخن‏ هايش را كوتاه كند، عمر و مالش زياد مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ميانه ‏روى كند، خداوند بى ‏نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند فقیرش كند، هر كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[با نيكى و كمك به نيازمندان] نزد آنان جايگاهى براى خود بيابيد، كه آنان روز قيامت مقام و منزلتى دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل بر پيشوايان عادل واجب كرده كه سطح زندگى خود را با مردم ناتوان برابر كنند تا فقير را، فقرش برآشفته نكند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف باعث فقر و ميانه روى موجب بى نيازى مى شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن سر با خطمى، مايه ايمنى از سر درد، بركنار ماندن از فقر و پاكيزگى سر از شوره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن دست قبل از غذا، فقر را و پس از غذا، غم و اندوه را برطرف مى‏ كند و به چشم سلامتى مى ‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو كردن اتاق‏ها فقر را از بين مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هاى خود را از تار عنكبوت تميز كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى آورد.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس فقر و غنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى اعتنائى و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترین توانگرى است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران قرار داده، هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به واسطه اینکه ثروتمندی از حق او بهره مند شده و خدا تعالی در این باره از آنان بازخواست می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که نزد ثروتمندی رود و به خاطر دارائیش در برابر او کرنش کند خداوند دو سوم دینش را می برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عزّوجلّ به موسى علیه السلام وحى كرد: اى موسى! به زيادى ثروت شاد مشو و در هيچ حالى مرا فراموش مكن، زيرا با زيادى ثروت گناهان فراموش مى‏ شود و از ياد بردن من قساوت قلب مى ‏آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگى، اصلاح ثروت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس در روز جمعه ناخن‏ هايش را كوتاه كند، عمر و مالش زياد مى‏ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس ميانه ‏روى كند، خداوند بى ‏نيازش سازد و هر كس ريخت و پاش نمايد، خداوند فقیرش كند، هر كس فروتنى پيشه كند، خداوند بلندش نمايد و هر كس بزرگى كند، خداوند خُردش نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[با نيكى و كمك به نيازمندان] نزد آنان جايگاهى براى خود بيابيد، كه آنان روز قيامت مقام و منزلتى دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند عز و جل بر پيشوايان عادل واجب كرده كه سطح زندگى خود را با مردم ناتوان برابر كنند تا فقير را، فقرش برآشفته نكند. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف باعث فقر و ميانه روى موجب بى نيازى مى شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن سر با خطمى، مايه ايمنى از سر درد، بركنار ماندن از فقر و پاكيزگى سر از شوره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شستن دست قبل از غذا، فقر را و پس از غذا، غم و اندوه را برطرف مى‏ كند و به چشم سلامتى مى ‏بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو كردن اتاق‏ها فقر را از بين مى ‏برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه هاى خود را از تار عنكبوت تميز كنيد، زيرا باقى گذاشتن آن در خانه، فقر مى آورد.