بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس انحرافات اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به راستى كه حرام، افزايش نمى ‏يابد و اگر افزايش يابد، بركتى ندارد و اگر انفاق شود، پاداشى ندارد و اگر بماند، توشه ‏اى به سوى آتش خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مالى را در غير طاعت خداوند خرج كند، اسرافكار و هر كس كه در راه خير خرج نمايد، ميانه رو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف در هر چيزى ناپسند است، مگر در كارهاى خير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

{در پاسخ به سئوال از كم‏ترين حدّ اسراف فرمودند:} كم‏ترين اندازه آن اين است كه لباس بيرونت را لباس خانه دم دستى قرار دهى و ته مانده ظرفت را دور بريزى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف را رها كن و ميانه ‏روى در پيش‏گير و امروز به ياد فردا باش و از مال به اندازه ضرورتت نگه‏دار و اضافى آن را براى روز نيازمنديت (قيامت) پيش فرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 (امام صادق علیه السلام) مشاهده كردند كه سيبى را نيم‏خورده از خانه بيرون انداخته اند، خشمگين شدند و فرمودند: اگر شما سير هستيد، خيلى از مردم گرسنه ‏اند خوب بود آن را به نيازمندش مى‏ داديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف كننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نيست خريدارى مى‏ كند، آنچه در شأنش نيست مى‏ پوشد و آنچه در شأنش نيست مى‏ خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آنچه بدن را سالم نگه مى‏ دارد اسراف نيست ... بلكه اسراف در چيزهايى است كه مال را از بين ببرد و به بدن صدمه بزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف باعث فقر و ميانه روى موجب بى نيازى مى شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس انحرافات اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به راستى كه حرام، افزايش نمى ‏يابد و اگر افزايش يابد، بركتى ندارد و اگر انفاق شود، پاداشى ندارد و اگر بماند، توشه ‏اى به سوى آتش خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مالى را در غير طاعت خداوند خرج كند، اسرافكار و هر كس كه در راه خير خرج نمايد، ميانه رو است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف در هر چيزى ناپسند است، مگر در كارهاى خير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

{در پاسخ به سئوال از كم‏ترين حدّ اسراف فرمودند:} كم‏ترين اندازه آن اين است كه لباس بيرونت را لباس خانه دم دستى قرار دهى و ته مانده ظرفت را دور بريزى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف را رها كن و ميانه ‏روى در پيش‏گير و امروز به ياد فردا باش و از مال به اندازه ضرورتت نگه‏دار و اضافى آن را براى روز نيازمنديت (قيامت) پيش فرست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 (امام صادق علیه السلام) مشاهده كردند كه سيبى را نيم‏خورده از خانه بيرون انداخته اند، خشمگين شدند و فرمودند: اگر شما سير هستيد، خيلى از مردم گرسنه ‏اند خوب بود آن را به نيازمندش مى‏ داديد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف كننده سه نشانه دارد: آنچه در شأنش نيست خريدارى مى‏ كند، آنچه در شأنش نيست مى‏ پوشد و آنچه در شأنش نيست مى‏ خورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آنچه بدن را سالم نگه مى‏ دارد اسراف نيست ... بلكه اسراف در چيزهايى است كه مال را از بين ببرد و به بدن صدمه بزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف باعث فقر و ميانه روى موجب بى نيازى مى شود.