بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس انحرافات اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بين پدر و فرزند و بين شوهر و همسرش ربا (حرام) نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مردى كه صد درهم قرض به ديگرى داد به اين شرط كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بدهد پرسيدم؟ فرمودند: اين عمل رباى محض است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سود ربا گرچه بسيار باشد ولى سرانجام به كمى (و بى بركتى) مى گرايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بيش از هر چيز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايت رحمت كند! بدان كه ربا حرام و از گناهان كبيره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه مى بريم به خدا از آتش. ربا را همه پيامبران و همه كتاب هاى آسمانى حرام كرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معاش را رها مى كردند. به همين دليل خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خريد و فروش رو بياورند و به يكديگر قرض بدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عز و جل ربا را حرام فرمود تا احسان كردن از بين نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك درهم ربا نزد خداوند سنگين تر است از هفتاد بار زنا كردن با محارم در خانه خدا و فرمود ربا هفتاد جزء دارد که آسانترینش اینست که مرد با مادرش در بیت الله الحرام ازدواج کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد، کوشاترین مردم تارک گناهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينِ ادب‏ ها آن است كه تو را از حرام‏ها باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا قسم اگر از شخصى راستگو حديثى درباره حلال و حرام بشنوى، از آنچه كه آفتاب بر آن طلوع و غروب مى ‏كند براى تو بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند... را در هفت سال سوم (از چهارده سالگى به بعد) حلال و حرام ياد دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه خدا حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص كرده است و احدى غيرتمندتر از خدا نيست و از غيرت اوست كه زشتى‏ ها را حرام فرموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلح ميان مسلمانان جايز است، مگر صلحى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و حق مردم را بپردازد. دعاى هيچ بنده‏اى كه مال حرام در شكمش باشد يا حق كسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى ‏رود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس انحرافات اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بين پدر و فرزند و بين شوهر و همسرش ربا (حرام) نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مردى كه صد درهم قرض به ديگرى داد به اين شرط كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بدهد پرسيدم؟ فرمودند: اين عمل رباى محض است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سود ربا گرچه بسيار باشد ولى سرانجام به كمى (و بى بركتى) مى گرايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بيش از هر چيز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايت رحمت كند! بدان كه ربا حرام و از گناهان كبيره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه مى بريم به خدا از آتش. ربا را همه پيامبران و همه كتاب هاى آسمانى حرام كرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معاش را رها مى كردند. به همين دليل خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خريد و فروش رو بياورند و به يكديگر قرض بدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عز و جل ربا را حرام فرمود تا احسان كردن از بين نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك درهم ربا نزد خداوند سنگين تر است از هفتاد بار زنا كردن با محارم در خانه خدا و فرمود ربا هفتاد جزء دارد که آسانترینش اینست که مرد با مادرش در بیت الله الحرام ازدواج کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد، کوشاترین مردم تارک گناهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينِ ادب‏ ها آن است كه تو را از حرام‏ها باز دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا قسم اگر از شخصى راستگو حديثى درباره حلال و حرام بشنوى، از آنچه كه آفتاب بر آن طلوع و غروب مى ‏كند براى تو بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزند... را در هفت سال سوم (از چهارده سالگى به بعد) حلال و حرام ياد دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانيد كه خدا حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص كرده است و احدى غيرتمندتر از خدا نيست و از غيرت اوست كه زشتى‏ ها را حرام فرموده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صلح ميان مسلمانان جايز است، مگر صلحى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و حق مردم را بپردازد. دعاى هيچ بنده‏اى كه مال حرام در شكمش باشد يا حق كسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى ‏رود.