بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس انحرافات اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر احتكارى كه به مردم زيان رساند و نرخها را بالا برد خير و بركتى در آن نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس خوراكى را به اميد گران شدن چهل روز انبار كند از خداوند برى شده و خدا نيز از او برى و بيزار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محتكر از رحمت خدا به دور است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در بازار ما دست به احتكار زند به منزله كسى است كه كتاب خدا را انكار كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بد بنده ‏اى است محتكر ! اگر خداوند متعال قيمتها را كاهش دهد ، او اندوهگين مى ‏شود و اگر گران كند شاد مى ‏گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس مواد غذايى بخرد و براى اين كه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار كند و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد كفاره گناه او نخواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت اندوزان در حالی که زنده اند مرده اند؛ و دانشمندان تا جایی که روزگار باقی است باقی اند؛تن هایشان(با از دنیا رفتن) گم شده؛و نشانه هایشان در دل ها موجود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه احتكار كند و بخل ورزد گرد آورد (اموال را) براى كسى كه سپاسش نگويد (يعنى ورثه او) و در آيد بر كسى كه عذرش نپذيرد و معذورش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتكار كننده از نعمت خود محروم و بى‏ بهره خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتكار به حرمان و بى‏ بهره ماندن (محتكر) انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایثار فضیلت است و احتکار رذیله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتكار خوى نابكاران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رنج افكندن خود براى احتكار از خصلت هاى ابلهان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز خطاكار احتكار نمى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که تجارت می کند باید از پنج چیز دوری گزیند و گرنه اصلا خرید و فروش نکند: ربا، قسم خوردن، کتمان عیب، تعریف از کالایی که می فروشد و بدگویی از کالایی که می خرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بين ما و دشمنانمان، ربا (حرام) نيست، از آنان هزاران درهم در مقابل يك درهم مى گيريم  آرى، از آنان ربا مى گيريم و به آنان ربا نمى دهيم.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس انحرافات اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر احتكارى كه به مردم زيان رساند و نرخها را بالا برد خير و بركتى در آن نيست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس خوراكى را به اميد گران شدن چهل روز انبار كند از خداوند برى شده و خدا نيز از او برى و بيزار است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محتكر از رحمت خدا به دور است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه در بازار ما دست به احتكار زند به منزله كسى است كه كتاب خدا را انكار كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بد بنده ‏اى است محتكر ! اگر خداوند متعال قيمتها را كاهش دهد ، او اندوهگين مى ‏شود و اگر گران كند شاد مى ‏گردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس مواد غذايى بخرد و براى اين كه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار كند و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد كفاره گناه او نخواهد شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت اندوزان در حالی که زنده اند مرده اند؛ و دانشمندان تا جایی که روزگار باقی است باقی اند؛تن هایشان(با از دنیا رفتن) گم شده؛و نشانه هایشان در دل ها موجود است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنكه احتكار كند و بخل ورزد گرد آورد (اموال را) براى كسى كه سپاسش نگويد (يعنى ورثه او) و در آيد بر كسى كه عذرش نپذيرد و معذورش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتكار كننده از نعمت خود محروم و بى‏ بهره خواهد ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتكار به حرمان و بى‏ بهره ماندن (محتكر) انجامد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایثار فضیلت است و احتکار رذیله است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتكار خوى نابكاران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رنج افكندن خود براى احتكار از خصلت هاى ابلهان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز خطاكار احتكار نمى ‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که تجارت می کند باید از پنج چیز دوری گزیند و گرنه اصلا خرید و فروش نکند: ربا، قسم خوردن، کتمان عیب، تعریف از کالایی که می فروشد و بدگویی از کالایی که می خرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بين ما و دشمنانمان، ربا (حرام) نيست، از آنان هزاران درهم در مقابل يك درهم مى گيريم  آرى، از آنان ربا مى گيريم و به آنان ربا نمى دهيم.