بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اقتصاد و معاملات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله] نهى فرمود از اين كه كارگرى، پيش از تعيين مزدش، به كار گرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مزد كارگر را پيش از آن كه عرقش خشك شود بدهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم دادن مزد اجير (كارگر) ، از گناهان كبيره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه مزدِ اجيرى را كم دهد ، خداوند عملش را باطل مى‏ گرداند و بوى بهشت را كه از مسافت پانصد ساله به مشام مى‏ رسد، بر وى حرام مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردى كارى را بر مى ‏دارد ؛ اما خودش آن را انجام نمى ‏دهد ؛ بلكه به ديگرى وا مى‏ گذارد و در اين ميان سود مى ‏برد. فرمود: نه، مگر آن كه خودش نيز مقدارى از آن كار را انجام دهد.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اقتصاد و معاملات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله] نهى فرمود از اين كه كارگرى، پيش از تعيين مزدش، به كار گرفته شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مزد كارگر را پيش از آن كه عرقش خشك شود بدهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كم دادن مزد اجير (كارگر) ، از گناهان كبيره است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه مزدِ اجيرى را كم دهد ، خداوند عملش را باطل مى‏ گرداند و بوى بهشت را كه از مسافت پانصد ساله به مشام مى‏ رسد، بر وى حرام مى‏ كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردى كارى را بر مى ‏دارد ؛ اما خودش آن را انجام نمى ‏دهد ؛ بلكه به ديگرى وا مى‏ گذارد و در اين ميان سود مى ‏برد. فرمود: نه، مگر آن كه خودش نيز مقدارى از آن كار را انجام دهد.