بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت اندازه اى دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به سئوال از مرز سخاوت فرمودند: حقوقى را كه خداوند بر اموال تو واجب كرده است، خارج كنى و آن را در جاى خودش قرار دهى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوتمند از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند اما بخيل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت آن است كه بى درخواست انجام گيرد، اما سخاوتى كه در مقابل درخواست باشد ناشى از شرمندگى و براى فرار از سرزنش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزديك است.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت اندازه اى دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به سئوال از مرز سخاوت فرمودند: حقوقى را كه خداوند بر اموال تو واجب كرده است، خارج كنى و آن را در جاى خودش قرار دهى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوتمند از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند اما بخيل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوت آن است كه بى درخواست انجام گيرد، اما سخاوتى كه در مقابل درخواست باشد ناشى از شرمندگى و براى فرار از سرزنش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزديك است.