بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه اى كه خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح ميان مردم هرگاه رابطه‏شان تيره شد و نزديك كردن آنها به يكديگر هرگاه از هم دور شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمانى يك روز و دو روز و سه روز است، بعد از آن هر چه به او دهى صدقه محسوب مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدقه و صله رحم، گناهان خود را پاك كنيد و خود را محبوب پروردگارتان گردانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه با برادران [دينى‏]، بيست حسنه و صله رحم، بيست و چهار حسنه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس عزّت را با ظلم و باطل طلب كند، خداوند به انصاف و حق ذلّت نصيبش مى‏ نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده‏ رويى و دوستى‏ ات را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت بكار گير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف، مايه آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت و خانواده ‏ات و نزديكانت و كسانى كه به آنان علاقه دارى، با مردم منصفانه رفتار كنيد و با دوست و دشمن به عدالت رفتار كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل‏ترين مردم كسى است كه با كسى كه به او ظلم كرده با انصاف رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با مردم منصفانه رفتار كند، ديگران داورى او را مى‏ پذيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با انصاف باشد، انصاف مى‏ بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف، اختلافات را از بين مى ‏برد و موجب الفت و همبستگى مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف، برترين ارزشهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پايبندى به قناعت، از والايى همّت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به مقدار كفايت، قناعت كند، آسايش مى‏ يابد و براى خويش زمينه گشايش فراهم مى ‏كند.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه، خشم پروردگار را فرو می‌نشاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه اى كه خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح ميان مردم هرگاه رابطه‏شان تيره شد و نزديك كردن آنها به يكديگر هرگاه از هم دور شدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميهمانى يك روز و دو روز و سه روز است، بعد از آن هر چه به او دهى صدقه محسوب مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صدقه و صله رحم، گناهان خود را پاك كنيد و خود را محبوب پروردگارتان گردانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه با برادران [دينى‏]، بيست حسنه و صله رحم، بيست و چهار حسنه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس عزّت را با ظلم و باطل طلب كند، خداوند به انصاف و حق ذلّت نصيبش مى‏ نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشاده‏ رويى و دوستى‏ ات را براى عموم مردم و عدالت و انصافت را براى دشمنت بكار گير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف، مايه آسايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت و خانواده ‏ات و نزديكانت و كسانى كه به آنان علاقه دارى، با مردم منصفانه رفتار كنيد و با دوست و دشمن به عدالت رفتار كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادل‏ترين مردم كسى است كه با كسى كه به او ظلم كرده با انصاف رفتار كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با مردم منصفانه رفتار كند، ديگران داورى او را مى‏ پذيرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس با انصاف باشد، انصاف مى‏ بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف، اختلافات را از بين مى ‏برد و موجب الفت و همبستگى مى ‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف، برترين ارزشهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پايبندى به قناعت، از والايى همّت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به مقدار كفايت، قناعت كند، آسايش مى‏ يابد و براى خويش زمينه گشايش فراهم مى ‏كند.