بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه برادر مسلمانش در قرضى به او نياز پيدا كند و او بتواند قرض بدهد و چنين نكند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به گرفتار و درمانده اى قرض بدهد و در پس گرفتن آن خوشرفتارى كند [گناهانش پاك شده] اعمالش را دوباره شروع مى كند و خداوند در برابر هر درهم، هزار قنطار (ثروتى فراوان) در بهشت به او عطا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند يار قرض‏دار است تا قرض خود را بپردازد به‏ شرط آن‏كه قرض وى بر خلاف رضاى خدا نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس اموال مردم را بگيرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن را بپردازد (او را يارى مى ‏كند) و هر كس اموال مردم را بگيرد و قصد تلف كردن داشته باشد خداوند آن را تلف كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر كسی با دستش كار كند و روزی بخورد ، در روز قیامت در زمره و گروه انبیا است و خدا ثواب انبیا را به او می دهدَ»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از دسترنج حلال خویش معاش و هزینه خود را تأمین کند. درهای بهشت بر او گشوده شود تا از هر یک که خواست داخل گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از دسترنج خویش بخورد خداوند با نظر رحمت به او نگاه خواهد کـرد و او را عـذاب نـمـی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از دسترنج خود بخورد، مثل برق از پل صراط خواهد گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت ده جز دارد که نه جزء آن در طلب روزی حلال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به كسى كه عرض كرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه كم به جا مى‏ آورم اما سعى مى‏ كنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزديكى نكنم فرمودند: چه جهادى برتر از پاك نگه داشتن شكم و شرمگاه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مالى را از راه غير حلال بدست آوَرَد، آن را در راه غير حق مصرف خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرى در آن كس نيست كه دوست ندارد از راه حلال مالى بدست آورد كه آبرويش را حفظ و قرضش را با آن ادا نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس از قوت حلال بخورد،قلبش رقت و صفا می یابد ، چشمانش پر اشك مى شود و براى (استجابت) دعايش مانعى نمى ‏باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق فرزند بر پدرش اين است كه... جز از راه حلال، روزى او را تامين نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسب درآمد حلال، بر هر مسلمانى واجب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حديث قدسى آمده است كه خداوند مى ‏فرمايد: اى احمد همانا عبادت ده جزء است كه نه جزء آن طلب ‏روزى حلال است، پس چون خوراكى و نوشيدنى خود را پاك كردى در پناه و حمايت من هستى.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه برادر مسلمانش در قرضى به او نياز پيدا كند و او بتواند قرض بدهد و چنين نكند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس به گرفتار و درمانده اى قرض بدهد و در پس گرفتن آن خوشرفتارى كند [گناهانش پاك شده] اعمالش را دوباره شروع مى كند و خداوند در برابر هر درهم، هزار قنطار (ثروتى فراوان) در بهشت به او عطا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند يار قرض‏دار است تا قرض خود را بپردازد به‏ شرط آن‏كه قرض وى بر خلاف رضاى خدا نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس اموال مردم را بگيرد و قصد پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن را بپردازد (او را يارى مى ‏كند) و هر كس اموال مردم را بگيرد و قصد تلف كردن داشته باشد خداوند آن را تلف كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اگر كسی با دستش كار كند و روزی بخورد ، در روز قیامت در زمره و گروه انبیا است و خدا ثواب انبیا را به او می دهدَ»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از دسترنج حلال خویش معاش و هزینه خود را تأمین کند. درهای بهشت بر او گشوده شود تا از هر یک که خواست داخل گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس از دسترنج خویش بخورد خداوند با نظر رحمت به او نگاه خواهد کـرد و او را عـذاب نـمـی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از دسترنج خود بخورد، مثل برق از پل صراط خواهد گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت ده جز دارد که نه جزء آن در طلب روزی حلال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پاسخ به كسى كه عرض كرد: من در عمل ناتوانم و نماز و روزه كم به جا مى‏ آورم اما سعى مى‏ كنم جز حلال نخورم و جز با حلال نزديكى نكنم فرمودند: چه جهادى برتر از پاك نگه داشتن شكم و شرمگاه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مالى را از راه غير حلال بدست آوَرَد، آن را در راه غير حق مصرف خواهد نمود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيرى در آن كس نيست كه دوست ندارد از راه حلال مالى بدست آورد كه آبرويش را حفظ و قرضش را با آن ادا نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هر كس از قوت حلال بخورد،قلبش رقت و صفا می یابد ، چشمانش پر اشك مى شود و براى (استجابت) دعايش مانعى نمى ‏باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق فرزند بر پدرش اين است كه... جز از راه حلال، روزى او را تامين نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسب درآمد حلال، بر هر مسلمانى واجب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حديث قدسى آمده است كه خداوند مى ‏فرمايد: اى احمد همانا عبادت ده جزء است كه نه جزء آن طلب ‏روزى حلال است، پس چون خوراكى و نوشيدنى خود را پاك كردى در پناه و حمايت من هستى.