بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید ؛ آن گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سوال شد یا رسول الله!پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ فرمود : جدیت و تلاش در طلب معیشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی ، تنبلی ، ناتوانی ، بهانه آوری ، زیان ، دل مردگی و ملال ، محفوظمان دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه در توان‏گرى و تهيدستى ميانه ‏رو باشد، براى [مقابله با]حوادث روزگار آماد شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز به نزد يكى از اين سه كس حاجت مبر: ديندار يا صاحب مروّت يا داراى اصالت خانوادگى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على بن جعفر مى گويد: از برادرم امام كاظم عليه السلام در مورد مردى كه صد درهم قرض به ديگرى داد به اين شرط كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر (اضافه)به او بدهد پرسيدم؟ فرمودند: اين عمل رباى محض است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهى (نوعى) بندگى است، پس زمام اختيار خود را به كسى كه حق تو را نمى شناسد مسپار (كنايه از اين است كه از هر كس قرض نگير).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهى بسيار، راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول مى گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير بار بدهى نرويد زيرا بدهكارى خوارى روز و اندوه شب است و در دنيا و آخرت باز پرداختى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنيمت بدان كسى را كه در زمان توانگريت از تو قرض بخواهد تا در روز تنگدستى ات (قيامت) بپردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالى را قرض بدهم، بيشتر دوست دارم تا آن را ببخشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرض كمتر گير تا آزاد باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه قرض بگيرد در صورتى كه تصميم داشته باشد آن را پس دهد در امان خداست تا آن را اداء كند ولى اگر تصميم نداشته باشد آن را به صاحبش برگرداند، دزد محسوب مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور كه براى آن كسى كه از تو قرض گرفته جايز نيست كه اداء آن را به تأخير بيندازد، پس براى تو هم جايز نخواهد بود كه با اين كه مى دانى او تنگدست است از او مطالبه كنى.

گروه پیامک حدیث اقتصادی / اس ام اس اخلاق اقتصادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید ؛ آن گاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سوال شد یا رسول الله!پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ فرمود : جدیت و تلاش در طلب معیشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی ، تنبلی ، ناتوانی ، بهانه آوری ، زیان ، دل مردگی و ملال ، محفوظمان دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار کردن برای کسب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه در توان‏گرى و تهيدستى ميانه ‏رو باشد، براى [مقابله با]حوادث روزگار آماد شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز به نزد يكى از اين سه كس حاجت مبر: ديندار يا صاحب مروّت يا داراى اصالت خانوادگى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

على بن جعفر مى گويد: از برادرم امام كاظم عليه السلام در مورد مردى كه صد درهم قرض به ديگرى داد به اين شرط كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر (اضافه)به او بدهد پرسيدم؟ فرمودند: اين عمل رباى محض است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهى (نوعى) بندگى است، پس زمام اختيار خود را به كسى كه حق تو را نمى شناسد مسپار (كنايه از اين است كه از هر كس قرض نگير).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهى بسيار، راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول مى گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير بار بدهى نرويد زيرا بدهكارى خوارى روز و اندوه شب است و در دنيا و آخرت باز پرداختى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غنيمت بدان كسى را كه در زمان توانگريت از تو قرض بخواهد تا در روز تنگدستى ات (قيامت) بپردازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مالى را قرض بدهم، بيشتر دوست دارم تا آن را ببخشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرض كمتر گير تا آزاد باشى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه قرض بگيرد در صورتى كه تصميم داشته باشد آن را پس دهد در امان خداست تا آن را اداء كند ولى اگر تصميم نداشته باشد آن را به صاحبش برگرداند، دزد محسوب مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانطور كه براى آن كسى كه از تو قرض گرفته جايز نيست كه اداء آن را به تأخير بيندازد، پس براى تو هم جايز نخواهد بود كه با اين كه مى دانى او تنگدست است از او مطالبه كنى.