بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس نبوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زيرا كه قرآن دل  مرده را زنده مى كند و از فحشاء و زشتى  باز مى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خير آن بسيار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانيان بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى زمينيان مى درخشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارم مرا به فضايل اخلاقى ادب آموخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى (احياى) مكارم و نيكى‏هاى اخلاقى مبعوث شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى كه آتش جنگ بر افروخته مى‏ شد و دو لشكر به هم مى ‏رسيدند، به پيامبر پناهنده مى ‏شديم و كسى نبود كه از آن حضرت به دشمن نزديك‏تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل بيت، وعده‏ هاى خود را براى خودمان، بدهى و دِين حساب مى‏ كنيم، چنانكه رسول اكرم صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله چنين مى‏ كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه رسول اكرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله نماز مى‏ خواندند و كسى نزد ايشان مى ‏نشست، ايشان نماز خود را كوتاه مى‏ كردند و به او رو مى‏ نمودند و مى‏ فرمودند: آيا خواسته‏ اى دارى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شما كسى است كه براى زنان خود بهتر باشد و من بهترين شما براى زن خود هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذا خوردن نزد مصيبت‏زدگان و با خرج آنان، از رفتارهاى جاهليت است و سنّت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله فرستادن غذا براى مصيب ت‏زدگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما قومى هستيم كه تا گرسنه نشويم غذا نمى‏ خوريم و تا سير نشده ايم دست از غذا مى‏ كشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صبح مى ‏شد پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله دست نوازش بر سر فرزندان و نوه هاى خود مى ‏كشيدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگيرم و به فقرايتان بدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و ‏آله هرگاه ميهمان داشتند، با او غذا مى‏ خوردند و دست از سفره و غذا نمى‏ كشيدند، تا آن‏كه ميهمان دست از غذا خوردن بكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى از شما حق ندارد از هيچ يك از يارانم چيزى به من بگويد؛ زيرا دوست دارم در حالى كه چيزى از شما در دلم نيست به سويتان بيايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اكرم صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله شوخى مى‏كردند ولى جز حقّ چيزى نمى‏گفتند.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس نبوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زيرا كه قرآن دل  مرده را زنده مى كند و از فحشاء و زشتى  باز مى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خير آن بسيار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانيان بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى زمينيان مى درخشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارم مرا به فضايل اخلاقى ادب آموخته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براى (احياى) مكارم و نيكى‏هاى اخلاقى مبعوث شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى كه آتش جنگ بر افروخته مى‏ شد و دو لشكر به هم مى ‏رسيدند، به پيامبر پناهنده مى ‏شديم و كسى نبود كه از آن حضرت به دشمن نزديك‏تر باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل بيت، وعده‏ هاى خود را براى خودمان، بدهى و دِين حساب مى‏ كنيم، چنانكه رسول اكرم صلى ‏الله ‏عليه ‏و ‏آله چنين مى‏ كردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه رسول اكرم صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله نماز مى‏ خواندند و كسى نزد ايشان مى ‏نشست، ايشان نماز خود را كوتاه مى‏ كردند و به او رو مى‏ نمودند و مى‏ فرمودند: آيا خواسته‏ اى دارى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين شما كسى است كه براى زنان خود بهتر باشد و من بهترين شما براى زن خود هستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غذا خوردن نزد مصيبت‏زدگان و با خرج آنان، از رفتارهاى جاهليت است و سنّت پيامبر صلى ‏الله‏ عليه ‏و ‏آله فرستادن غذا براى مصيب ت‏زدگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما قومى هستيم كه تا گرسنه نشويم غذا نمى‏ خوريم و تا سير نشده ايم دست از غذا مى‏ كشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صبح مى ‏شد پيامبر صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله دست نوازش بر سر فرزندان و نوه هاى خود مى ‏كشيدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مأمورم كه صدقه (و زكات) را از ثروتمندانتان بگيرم و به فقرايتان بدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول خدا صلى ‏الله‏ عليه‏ و ‏آله هرگاه ميهمان داشتند، با او غذا مى‏ خوردند و دست از سفره و غذا نمى‏ كشيدند، تا آن‏كه ميهمان دست از غذا خوردن بكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى از شما حق ندارد از هيچ يك از يارانم چيزى به من بگويد؛ زيرا دوست دارم در حالى كه چيزى از شما در دلم نيست به سويتان بيايم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسول اكرم صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله شوخى مى‏كردند ولى جز حقّ چيزى نمى‏گفتند.