بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس نبوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز جمعه هيچ عملى برتر از صلوات بر محمد و خاندان او (ع) نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند سبحان هيچ كس را به چيزى چون اين قرآن اندرز نداده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى تعالى كتابى راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس راه خوبى را پيش گيريد تا هدايت شويد و از راه بدى دورى جوييد تا به مقصد برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلى ‏لله‏ عليه ‏و ‏آله و بدترين امور بدعت‏هاست (پديده‏هاى مخالف دين).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها  اهل بهشت خوانده می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآنى كه بر پيامبر نازل شد... عزتى است كه هوادارانش شكست نمى خورند... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جوان مؤمنى كه در جوانى قرآن تلاوت كند، قرآن با گوشت و خونش مى آميزد و خداوند عزّوجلّ او را با فرشتگان بزرگوار و نيك قرار مى دهد و قرآن نگهبان او در روز قيامت، خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ فرزند بر پدر ، آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس حقيقت را از طريق قرآن نشناسد، از فتنه ها بركنار نمى ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه قرآن ظاهرش زيباست و باطنش عميق، عجايبش پايان ندارد، اسرار نهفته آن پايان نمى پذيرد و تاريكى هاى جهل جز بوسيله آن رفع نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شما باد رجوع به كتاب خدا (قرآن) ... كسى كه به آن عمل كند از همه پيشى مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست ترين سخن، رساترين پند و زيباترين حكايت، كتاب خدا (قرآن) است.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس نبوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز جمعه هيچ عملى برتر از صلوات بر محمد و خاندان او (ع) نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال قرار داده می شود صلوات بر محمد و اهل بیت اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنى فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر (ص) کمال نماز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند سبحان هيچ كس را به چيزى چون اين قرآن اندرز نداده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداى تعالى كتابى راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس راه خوبى را پيش گيريد تا هدايت شويد و از راه بدى دورى جوييد تا به مقصد برسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلى ‏لله‏ عليه ‏و ‏آله و بدترين امور بدعت‏هاست (پديده‏هاى مخالف دين).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههاى دیگر تمام قرآن را بخواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها  اهل بهشت خوانده می شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآنى كه بر پيامبر نازل شد... عزتى است كه هوادارانش شكست نمى خورند... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جوان مؤمنى كه در جوانى قرآن تلاوت كند، قرآن با گوشت و خونش مى آميزد و خداوند عزّوجلّ او را با فرشتگان بزرگوار و نيك قرار مى دهد و قرآن نگهبان او در روز قيامت، خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقّ فرزند بر پدر ، آن است كه نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربيت كند و قرآن به او بياموزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس حقيقت را از طريق قرآن نشناسد، از فتنه ها بركنار نمى ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستى كه قرآن ظاهرش زيباست و باطنش عميق، عجايبش پايان ندارد، اسرار نهفته آن پايان نمى پذيرد و تاريكى هاى جهل جز بوسيله آن رفع نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر شما باد رجوع به كتاب خدا (قرآن) ... كسى كه به آن عمل كند از همه پيشى مى گيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست ترين سخن، رساترين پند و زيباترين حكايت، كتاب خدا (قرآن) است.