بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل‏ترين مردم كسى است كه در امور زندگيش بهتر برنامه ‏ريزى كند و در اصلاح آخرتش بيشتر همّت نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد براى آخرتش از دنيا، براى مرگش از زندگى و براى پيرى‏ اش از جوانى، توشه برگيرد، چرا كه دنيا براى شما آفريده شده و شما براى آخرت آفريده شده ‏ايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسانى مباش كه بى‏ عمل، به آخرت اميد دارند... از گناه باز مى ‏دارند، اما خود باز نمى ايستند، به كارهايى فرمان مى ‏دهند كه خود انجام نمى‏ دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت انسان حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است، که هر چه بیشتر بر خود می تند، بیرون آمدنش از پیله بعیدتر می شود تا اینکه از غم و اندوه می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فرزند آدم، اگر از دنیا بقدر کفایتت بخواهی اندکی از دنیا تو را کفایت می کند و اگر بیش از کفایتت بخواهی همه دنیا هم تو بس نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو چون سراب است، بیننده را فریب داده و امیدوار را مأیوس می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- در وصف دنيا- : همانا دنيا... سراى پند است براى كسى كه پند گيرد... دنيا به آنان يادآورى كرد و ايشان يادآور شدند، آنان را خبر داد و ايشان تصديق كردند، آنان را پند داد و ايشان پندش را پذيرفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش آخرت، رنج و سختی دنیا را از یاد می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سه خصلت داشته باشد، دنيا و آخرتش سالم مى‏ماند: به خوبى فرمان دهد و خود به آن عمل كند، از زشتى باز دارد و خود از آن باز ايستد و از حدود الهى پاسدارى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه سهم خود را از دنيا فراموش مكن : [يعنى] سلامتى ، توانايى ، فرصت ، جوانى و شادابى‏ات را فراموش مكن ، تا با آنها ، آخرت را به دست آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا كوچك تر و حقير تر و ناچيز تر از آن است كه در آن ازكينه ها پيروى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت خداوند جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگداشت و مايه پيروزى و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نمى‏ شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل‏ترين مردم كسى است كه در امور زندگيش بهتر برنامه ‏ريزى كند و در اصلاح آخرتش بيشتر همّت نمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد براى آخرتش از دنيا، براى مرگش از زندگى و براى پيرى‏ اش از جوانى، توشه برگيرد، چرا كه دنيا براى شما آفريده شده و شما براى آخرت آفريده شده ‏ايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسانى مباش كه بى‏ عمل، به آخرت اميد دارند... از گناه باز مى ‏دارند، اما خود باز نمى ايستند، به كارهايى فرمان مى ‏دهند كه خود انجام نمى‏ دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت انسان حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است، که هر چه بیشتر بر خود می تند، بیرون آمدنش از پیله بعیدتر می شود تا اینکه از غم و اندوه می میرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای فرزند آدم، اگر از دنیا بقدر کفایتت بخواهی اندکی از دنیا تو را کفایت می کند و اگر بیش از کفایتت بخواهی همه دنیا هم تو بس نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو چون سراب است، بیننده را فریب داده و امیدوار را مأیوس می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- در وصف دنيا- : همانا دنيا... سراى پند است براى كسى كه پند گيرد... دنيا به آنان يادآورى كرد و ايشان يادآور شدند، آنان را خبر داد و ايشان تصديق كردند، آنان را پند داد و ايشان پندش را پذيرفتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاداش آخرت، رنج و سختی دنیا را از یاد می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس سه خصلت داشته باشد، دنيا و آخرتش سالم مى‏ماند: به خوبى فرمان دهد و خود به آن عمل كند، از زشتى باز دارد و خود از آن باز ايستد و از حدود الهى پاسدارى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز را خداوند در دنیا کیفر می دهد : تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درباره آيه سهم خود را از دنيا فراموش مكن : [يعنى] سلامتى ، توانايى ، فرصت ، جوانى و شادابى‏ات را فراموش مكن ، تا با آنها ، آخرت را به دست آورى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا كوچك تر و حقير تر و ناچيز تر از آن است كه در آن ازكينه ها پيروى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حقيقت خداوند جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگداشت و مايه پيروزى و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نمى‏ شود.