بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نَفَسهاى آدمى گامهاى او به سوى مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب دارويى است اجل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزى راست‏تر از اجل (مرگ) نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[خداوند ،] اجلها (مدت عمرها) را مشخص ساخته، برخى را كوتاه و برخى را دراز گردانيد وپاره‏اى را پس وبرخى را پيش انداخت و عوامل آنها را به مرگ ، پيوند داد (موجبات به سرآمدن اجل را فراهم آورد).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمر او کاسته می شوذ، امّا برای مرگ آماده نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رساترين پندها، عبرت گرفتن از آرامگاه هاى مردگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ براى اندرز گرفتن بس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روز بر هر كس بگذرد، او را ادب مى‏ كند، فرسوده ‏اش مى ‏نمايد و به مرگ نزديكش مى ‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى ‏كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى ‏ميرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ آرى امّا پستى و خوارى هرگز، به اندك ساختن آرى امّا دست سوى اين و آن دراز كردن هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خير و صدقه، فقر را مى ‏بَرند، بر عمر مى ‏افزايند و هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور مى ‏كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد براى آخرتش از دنيا، براى مرگش از زندگى و براى پيرى‏اش از جوانى، توشه برگيرد، چرا كه دنيا براى شما آفريده شده و شما براى آخرت آفريده شده‏ايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاكيزه جان مى‏ نمايد و روزى را زياد مى‏ كند و مرگ را به تأخير مى‏ اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، حساب (قيامت) را آسان مى‏ كند و بلا را برطرف و و روزی را زیاد می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغرب هستند و کسی که میان آن دو راه می پیماید هر اندازه به یکی نزدیک شود از دیگری دور می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبى‏ها و بدى‏ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى‏بينى، زيرا خداوند همه خوبى‏ها را در بهشت و همه بدى‏ها را در جهنم قرار داده است.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نَفَسهاى آدمى گامهاى او به سوى مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب دارويى است اجل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزى راست‏تر از اجل (مرگ) نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[خداوند ،] اجلها (مدت عمرها) را مشخص ساخته، برخى را كوتاه و برخى را دراز گردانيد وپاره‏اى را پس وبرخى را پيش انداخت و عوامل آنها را به مرگ ، پيوند داد (موجبات به سرآمدن اجل را فراهم آورد).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و عمر او کاسته می شوذ، امّا برای مرگ آماده نمی شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رساترين پندها، عبرت گرفتن از آرامگاه هاى مردگان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ براى اندرز گرفتن بس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روز بر هر كس بگذرد، او را ادب مى‏ كند، فرسوده ‏اش مى ‏نمايد و به مرگ نزديكش مى ‏سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى ‏كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى ‏ميرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ آرى امّا پستى و خوارى هرگز، به اندك ساختن آرى امّا دست سوى اين و آن دراز كردن هرگز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار خير و صدقه، فقر را مى ‏بَرند، بر عمر مى ‏افزايند و هفتاد مرگ بد را از صاحب خود دور مى ‏كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بايد براى آخرتش از دنيا، براى مرگش از زندگى و براى پيرى‏اش از جوانى، توشه برگيرد، چرا كه دنيا براى شما آفريده شده و شما براى آخرت آفريده شده‏ايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاكيزه جان مى‏ نمايد و روزى را زياد مى‏ كند و مرگ را به تأخير مى‏ اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صله رحم، اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، حساب (قيامت) را آسان مى‏ كند و بلا را برطرف و و روزی را زیاد می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغرب هستند و کسی که میان آن دو راه می پیماید هر اندازه به یکی نزدیک شود از دیگری دور می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه خوبى‏ها و بدى‏ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى‏بينى، زيرا خداوند همه خوبى‏ها را در بهشت و همه بدى‏ها را در جهنم قرار داده است.