بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قیامت بزرگترین افسوس،ُ افسوس مردی است که مالی را به ناروا گرد آورده به دوزخ رود و آن مال را برای کسی به ارث گذارد که در طاعت خداوند سبحان خرجش نموده به بهشت رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به انجام روزه امر شده ‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را بيابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين چيزى كه روز قيامت در ترازوى اعمال بنده گذاشته مى ‏شود، اخلاق خوب اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما بميرد، قيامتش برپا مى شود و خوبى‏ ها و بدى‏ هاى خود را مى ‏بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه براى زنده كردن حق يك مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قيامت در حالى آورده مى ‏شود كه پرتو نور چهره ‏اش، تا چشم كار مى ‏كند ديده مى‏ شود و خلايق او را به نام و نسب مى ‏شناسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين مردم در دنيا، كسى است كه از آنچه مى داند برايش زيان آور است دورى كند و بدبخت ترين آنان كسى است، كه از هواى نفس خود پيروى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى اصلاح خود، خويشتن را به زحمت بيندازد، خوشبخت مى‏شود هر كس خود را در لذت‏ها رها كند، بدبخت مى‏گردد و بى‏بهره مى‏ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس وصيت ميت را در كار حج بر عهده بگيرد، نبايد در آن كوتاهى كند، زيرا عقوبت آن سخت و پشيمانى‏اش طولانى است. از وصيت ميت جز بدبخت كوتاهى نكند و به آن جز خوشبخت عمل ننمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت‏ترين مردم پادشاهانند و خوشبخت‏ترين مردم كسى است كه با مردم بزرگوار معاشرت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـادانى، مايـه مرگ زندگان و دوام بدبختى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش‏بختى تبديل و عمر را زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که پیش روی مومنی به او طعنه زند مرگ بدی در انتظار او بوده و سزاوار است روی خیر و سعادت را نبیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين مردم در دنيا، كسى است كه از آنچه مى داند برايش زيان آور است دورى كند و بدبخت ترين آنان كسى است، كه از هواى نفس خود پيروى كند.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس معاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز قیامت بزرگترین افسوس،ُ افسوس مردی است که مالی را به ناروا گرد آورده به دوزخ رود و آن مال را برای کسی به ارث گذارد که در طاعت خداوند سبحان خرجش نموده به بهشت رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به انجام روزه امر شده ‏اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را بيابند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين چيزى كه روز قيامت در ترازوى اعمال بنده گذاشته مى ‏شود، اخلاق خوب اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه يكى از شما بميرد، قيامتش برپا مى شود و خوبى‏ ها و بدى‏ هاى خود را مى ‏بيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسى كه براى زنده كردن حق يك مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قيامت در حالى آورده مى ‏شود كه پرتو نور چهره ‏اش، تا چشم كار مى ‏كند ديده مى‏ شود و خلايق او را به نام و نسب مى ‏شناسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين مردم در دنيا، كسى است كه از آنچه مى داند برايش زيان آور است دورى كند و بدبخت ترين آنان كسى است، كه از هواى نفس خود پيروى كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس براى اصلاح خود، خويشتن را به زحمت بيندازد، خوشبخت مى‏شود هر كس خود را در لذت‏ها رها كند، بدبخت مى‏گردد و بى‏بهره مى‏ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس وصيت ميت را در كار حج بر عهده بگيرد، نبايد در آن كوتاهى كند، زيرا عقوبت آن سخت و پشيمانى‏اش طولانى است. از وصيت ميت جز بدبخت كوتاهى نكند و به آن جز خوشبخت عمل ننمايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبخت‏ترين مردم پادشاهانند و خوشبخت‏ترين مردم كسى است كه با مردم بزرگوار معاشرت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـادانى، مايـه مرگ زندگان و دوام بدبختى است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدقه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحم، بدبختى را به خوش‏بختى تبديل و عمر را زياد و از پيشامدهاى بد جلوگيرى مى‏كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که پیش روی مومنی به او طعنه زند مرگ بدی در انتظار او بوده و سزاوار است روی خیر و سعادت را نبیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت ترين مردم در دنيا، كسى است كه از آنچه مى داند برايش زيان آور است دورى كند و بدبخت ترين آنان كسى است، كه از هواى نفس خود پيروى كند.