بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسى است كه جدّى ‏اش از شوخى ‏اش بيشتر باشد و با كمك عقلش بر هوا و هوسش پيروز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه قوام جسم، تنها به جانِ زنده است، قوام ديندارى هم تنها به نيّت پاك است و نيّت پاك، جز با عقل حاصل نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل، عاقل نيست مگر آن كه سه صفت را در خود به كمال رساند: حق را در هنگام خشنودى و خشم ادا كند، آنچه را براى خود مى‏پسندد، براى ديگران هم بپسندد و هنگام خطاى ديگران، بردبار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل‏ترين مردم كسى است كه به عيب‏هاى خويش بينا و از عيوب ديگران، نابينا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل راهنمايى مى  كند و نجات مى  دهد و نادانى گمراه مى  كند و نابود مى  گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترين مردم كسى است كه بيشتر با مردم مدارا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس برادر مؤمنش با او مشورت كند و او صادقانه راهنمائيش نكند، خداوند عقلش را از او بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستگى به دنيا، عقل را فاسد مى كند، قلب را از شنيدن حكمت ناتوان مى سازد و باعث عذاب دردناك مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردبارى پرده اى پوشاننده و عقل شمشيرى برنده است، پس عيبهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخيز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است كه عاقل ، از مستى ثروت، قدرت ، دانش ، ستايش و مستى جوانى بپرهيزد، چرا كه هر يك را بادهاى پليدى است كه عقل را نابود مى كند و وقار و هيبت را كم مى نمايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون براى عاقل مشكلى پيش آيد، غم خود را با هوشيارى و دورانديشى از ميان مى برد و عقل را به چاره جويى وامى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آن نيست كه خير را از شر تشخيص دهد، بلكه عاقل كسى است كه ميان دو شر، آن را كه ضررش كمتر است بشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورى از تجمّلات دنيا ميوه عقل است.

گروه پیامک حدیث اعتقادی / اس ام اس شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل كسى است كه جدّى ‏اش از شوخى ‏اش بيشتر باشد و با كمك عقلش بر هوا و هوسش پيروز گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه كه قوام جسم، تنها به جانِ زنده است، قوام ديندارى هم تنها به نيّت پاك است و نيّت پاك، جز با عقل حاصل نمى‏شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل، عاقل نيست مگر آن كه سه صفت را در خود به كمال رساند: حق را در هنگام خشنودى و خشم ادا كند، آنچه را براى خود مى‏پسندد، براى ديگران هم بپسندد و هنگام خطاى ديگران، بردبار باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل‏ترين مردم كسى است كه به عيب‏هاى خويش بينا و از عيوب ديگران، نابينا باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل راهنمايى مى  كند و نجات مى  دهد و نادانى گمراه مى  كند و نابود مى  گرداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل ترين مردم كسى است كه بيشتر با مردم مدارا كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس برادر مؤمنش با او مشورت كند و او صادقانه راهنمائيش نكند، خداوند عقلش را از او بگيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستگى به دنيا، عقل را فاسد مى كند، قلب را از شنيدن حكمت ناتوان مى سازد و باعث عذاب دردناك مى شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردبارى پرده اى پوشاننده و عقل شمشيرى برنده است، پس عيبهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخيز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سزاوار است كه عاقل ، از مستى ثروت، قدرت ، دانش ، ستايش و مستى جوانى بپرهيزد، چرا كه هر يك را بادهاى پليدى است كه عقل را نابود مى كند و وقار و هيبت را كم مى نمايد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون براى عاقل مشكلى پيش آيد، غم خود را با هوشيارى و دورانديشى از ميان مى برد و عقل را به چاره جويى وامى دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل آن نيست كه خير را از شر تشخيص دهد، بلكه عاقل كسى است كه ميان دو شر، آن را كه ضررش كمتر است بشناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورى از تجمّلات دنيا ميوه عقل است.